PROGRAM

 

Pedagoški program MEP-a

 

SLAVITI I ŽIVJETI EUHARISTIJU 

 

         Svaki pokret vođen je jednom središnjom intuicijom koja daje ton i usmjeruje njegovu pedagogiju i odgojne sadržaje. Tako Euharistijski pokret temelji svoj odgojni program na Euharistiji koju se slavi i živi.  

 

          1. Slaviti Euharistiju.  Euharistija je izvor i vrhunac svega kršćanskog života. Kao izvor jedinstva za naš život ona slavi s Kristom ljubav Božju za sve nas. Po tom slavljenju božanskog kruha koji se dijeli, mi smo u zajedništvu sa svima onima s kojima živimo i s kojima postajemo solidarni.  

 

          2. Živjeti Euharistiju.  Kroz Euharistiju primamo Boga u našu osobnu i zajedničku povijest. Dopuštajući da nas on oblikuje, postajemo tako mi sami "kruh" za druge. To se želi živjeti u pokretu ne samo jedan sat tjedno, nego cijeli dan, cijeli tjedan i cijeli život. Stoga je Euharistija srž  odgojnog programa pokreta. Ona daje polet akcijama i čini dinamičnima sve pothvate.

          Tako se u pokretu priznaje da su svakidašnji život, (škola i obitelj, društveni život, aktivnosti svih vrsta) i duhovna dimenzija - neodjeljivi. Nastoji se oko odgojnog jedinstva koje obuhvaća cijelu osobu.

           

Četiri metodološka načela pokreta  

 

          Četiri područja usmjeruju djelovanje pokreta, od kojih svako predstavlja i jedan odgojni cilj:

     1.  SUDJELOVANJE U ŽIVOTU kroz IZRAŽAVANJE što uključuje odgoj za autonomiju i odgovornost, za zajednički život i komunikaciju.

    2. UČENJE MOLITVE – INTERIORIZACIJA: sastoji se od odgoja za transcedenciju, te otkriće Isusa Krista.

     3.   PRODUBLJENJE VJERE – FORMACIJA: uključuje odgoj za kršćansku vjeru, te dublje upoznavanje Biblije i Crkve.

    4.  OTVARANJE DRUGIMA – AKCIJA znači odgoj za solidarnost, za angažman, za suočenje s realnošću te kršćanski apostolat.

          Povezujući ova četiri cilja i razvijajući među njima uravnoteženi sklad, potvrđuje se identitet ovog pokreta kao odgojni i apostolski.

          Cilj Euharistijskog pokreta možemo stoga izraziti i ovim riječima: omogućiti mladima izgraditi se, porasti u kršćanskoj vjeri i zauzeti svoje mjesto kao odgovornog u zajednici i u sredini u kojoj žive.

          Vjeran svome programu i euharistijskom dinamizmu pokret uvijek nastoji prilagoditi svoje djelovanje prihvaćajući mlade takve kakvi jesu, u njihovoj različitosti dobi, spola, sredine i društvenog uključivanja. Pokret želi pomoći svim mladima do kojih dolazi da se razviju u zrele muževe i žene, da postanu angažirani kršćani.

 

Struktura pokreta i način djelovanja

 

          Tijekom dugih godina svoga postojanja i razvoja pokret je usavršio metode svoga djelovanja primjenjujući najnovija pedagoška načela u radu sa skupinama kako bi se glavni sadržaji i ciljevi pokreta mogli što bolje ostvarivati.

Osnovna jedinica pokreta naziva se ekipa ili društvo, a broji između 5 do 7 članova. U mlađim društvima uvijek je nazočan jedan stariji voditelj. Društva (ekipe) organizirane su prema dobnoj granici i okupljaju mlade od 9-11, 11-13, 13-15, 15-17, 17-19 godina te od 19 godina i dalje.

Svaka od ovih dobnih skupina ima svoj časopis i svoj unutarnji naziv što varira prema zemljama u kojima djeluju. Voditelji imaju svoja udruženja i svoje časopise. Glavno sjedište pokreta jest u Rimu. U svakoj zemlji u kojoj je pokret nazočan ima svoje nacionalno vodstvo i svoju vlastitu strukturu. U samom pokretu ima dosta autonomije jer se prilagođuje prilikama naroda i zemalja u kojima djeluje.

 

Dvanaest načela MEP-a  

 

         Da bi se što lakše provodio u život i ostvarivao odgojni cilj pokreta,  njegov je program sažet u Dvanaest načela; ona se mogu naći na posebnoj stranici pod tim imenom.

 

Statut - Pravila

           MEP ima svoj Statut i Pravila koja se mogu dobiti na e-mail adresi MEP-a:  mep@ffdi.hr