ŠTO JE MEP?

 

Što je?
        Mladež Euharistijskog Pokreta (MEP) jest suvremena katolička organizacija koja okuplja djecu i mladež sve do odrasle dobi. Središnja stvarnost pokreta jest Euharistija koja je za mladog čovjeka središte njegova kršćanskog života. Pomaže mu da se najprije osobno izgradi u zrelog kršćanina, kako bi sudjelovao u apostolskom poslanju i postao ono što Euharistija znači: razlomljeni kruh za druge, za novi Božji svijet.

 

Gdje postoji?

         Euharistijski pokret među mladima nastao je još 1917.g. u Francuskoj. Bilo je nekoliko motiva za njegovo osnivanje. S jedne strane crkveni pastoralni djelatnici željeli su provesti u praksu dekrete Pape Pija X. Iz 1905. i 1910. o čestoj sv. Pričesti i o pričešćivanju djece i mladeži. S druge strane bio je u tijeku prvi svjetski rat pa su mnoge obitelji osjećale potrebu da se zajedno s djecom organizirano mole za svoje očeve i braću koji su bili na fronti. Tako je nastala organizacija djece i mladeži koja je najprije nosila naziv «Croisade eucharistique» (Euharistijska križarska vojna). Metode ove katoličke organizacije pokazale su se veoma uspješnima te se tako ova organizacija za odgoj djece i mladeži proširila između dva svjetska rata  i izvan Francuske po mnogim zemljama katoličke tradicije. 1960.god. Papa Ivan XXIII. zbog povijesnih razloga dao je novo ime ovoj organizaciji pa se od tada zove «Euharistijski pokret mladih» (ili Mladež Euharistijskog pokreta).
         Euharistijski pokret mladih jest moderan iternacionalni pokret, proširen je u više od pedeset zemalja svijeta, gotovo na svim kontinentima. Računa se da ima preko dva milijuna članova. Navodimo samo neke od zemalja u kojima je pokret posebno razvijen:

EUROPA: Francuska, Belgija, Španjolska, Velika Britanija, Irska, Italija, Lituanija, Luksemburg, Portugal, Švicarska, Poljska, Češka, Hrvatska; SJEVERNA AMERIKA: Kanada;
JUŽNA AMERIKA: Brazil, Čile, Peru, Haiti, Mauritansko Otočje; AFRIKA: Alžir, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Centralna Afrika, Kongo, Obala Bjelokosti, Egipat, Gabon, Guinnee, Libija, Madagaskar, Maroko, Niger, Rwanda, Senegal, Zaire, Togo, Tchad; AZIJA: Izrael, Libanon, Sirija, Kuvajt, Tajland;

Kad je nastao?
           Euharistijski pokret ima svoj početak još u godini 1910. kada je papa Sv. Pio X. izdao poznati dokument o čestoj i ranoj sv.pričesti kojim je omogućio da se djeca već od rane dobi mogu pričešćivati. Da bi se ovaj papin dekret što bolje proveo u djelo pokrenuta je u Francuskoj 1915.g. katolička organizacija pod nazivom "Croisade eucharistique" i to u sklopu općecrkvenog pokreta Apostolata Molitve, kao njegov prilagođeni oblik za djecu i mladež. Poseban polet dobiva pokret 1960.god. od Pape Ivana XXIII. koji mu daje sadašnje ime i od tada u svim zemljama gdje postoji djeluje pod imenom "Euharistijski pokret mladih".

Odgojni program pokreta: slaviti i živjeti Euharistiju.
            Svaki pokret vođen je jednom središnjom intuicijom koja daje ton i usmjeruje njegovu pedagogiju i odgojne sadržaje. Tako Euharistijski pokret temelji svoj odgojni program na Euharistiji koju se slavi i živi.
            1. Slaviti Euharistiju. Euharistija je izvor i vrhunac svega kršćanskog života. Kao izvor jedinstva za naš život ona slavi s Kristom ljubav Božju za sve nas. Po tom slavljenju božanskog kruha koji se dijeli, mi smo u zajedništvu sa svima onima s kojima živimo i s kojima postajemo solidarni.
            2. Živjeti Euharistiju. Kroz Euharistiju mi primamo Boga u našu osobnu i zajedničku povijest. Dopuštajući da nas on oblikuje, postajemo tako mi sami "kruh" za druge. To se želi živjeti u pokretu ne samo jedan sat tjedno, nego cijeli dan, cijeli tjedan i cijeli život. Stoga je Euharistija srž odgojnog programa pokreta. Ona daje polet akcijama i čini dinamičnima sve pothvate.
            Tako se u pokretu priznaje da su svakidašnji život, (škola i obitelj, društveni život, aktivnosti svih vrsta) i duhovna dimenzija - neodjeljivi. Nastoji se oko odgojnog jedinstva koje obuhvaća cijelu osobu.

Struktura pokreta i način djelovanja
          Tijekom dugih godina svoga postojanja i razvoja pokret je usavršio metode svoga djelovanja primjenjujući najnovija pedagoška načela u radu sa skupinama kako bi se glavni sadržaji i ciljevi pokreta mogli što bolje ostvarivati.
          Osnovna jedinica pokreta naziva se ekipa ili društvo, a broji između 5 do 7 članova. Posebno u mlađim društvima uvijek je nazočan jedan stariji voditelj. Društva (ekipe) organizirane su prema dobnoj granici i okupljaju mlade od 9-11, 11-13, 13-15, 15-17, 17-19 godina te od 19 godina i dalje.
          Svaka od ovih dobnih skupina ima svoj časopis i svoj unutarnji naziv što varira prema zemljama u kojima djeluju. Voditelji imaju svoja udruženja i svoje časopise. Glavno sjedište pokreta jest u Rimu.U svakoj zemlji u kojoj je pokret nazočan ima svoje nacionalno vodstvo i svoju vlastitu strukturu. U samom pokretu ima dosta autonomije jer se prilagođuje prilikama naroda i zemalja u kojima djeluje.

Život i djelovanje osnovne zajednice pokreta - ekipa
           U svojoj bazi pokret djeluje kroz skupine od pet do šest članova koje se zovu ekipe. S njima je uvijek netko od odraslih, ili koji puta i netko od starijih mladih.
           Ekipa - mjesto sudjelovanja. Sastanak je vrijeme života u zajednici. U klimi prijateljstva, slušanja i povjerenja mladi pričaju sve što su doživjeli kroz protekli tjedan pročitavši što su zabilježili u svoju osobnu bilježnicu. Nakon određenog vremena nastoji se "pročitati" u tim zapisima i prepoznati Božja prisutnost u životu kroz svakodnevne događaje. Ekipa tako postaje mjesto gdje svatko može otvoreno govoriti o sebi i svome iskustvu bez straha da će biti neshvaćen. Pomalo se oslobađaju iznositi svoja pitanja, probleme, strahove. Zajedno, uz pomoć odraslog, mladi se oslanjaju jedan na drugoga. - Riječi nisu jedino sredstvo izraza u ekipi. Pokret (MEJ) promiče stvaralačku aktivnost mladih u funkciji njihove dobi i njihovih mogućnosti kroz mimiku, igru, manuelni rad, crtanje, pjesmu, tjelesne geste itd.
           Ekipa - mjesto angažiranja. Mladi, gledajući što se oko njih zbiva, otvaraju se polagano jedni drugima. Otvaraju se svijetu koji ih okružuje. Postaju pažljivi za blize stvarnosti, kao i za one dalje. Tako postaju svjesni što trebaju u sebi i oko sebe mijenjati. Tako se oni mogu individualno ili u ekipi angažirati u izgradnji pravednijeg i bratskijeg svijeta na razne načine (karitas, animacija liturgijskih slavlja, itd.). Promatranje i djelovanje predstavljaju dva važna vida razvoja osobe. Svatko na svojoj razini zapaža svoje mjesto koje treba zauzeti.
          Ekipa - mjesto Crkve. Kroz sudjelovanje i angažman ekipa je također mjesto života i kršćanske formacije. Mladi mogu zajedno prepoznati nazočnost Božju u njihovu životu.
Kroz slušanje Božje Riječi, kroz otkriće Evanđelja, kroz iskustvo osobne i zajedničke molitve, kroz slavljenje blagdana i čitanje biblijskih tekstova, mladi rastu u svojoj vjeri.   Euharistija im dopušta slaviti zajedno, da prikazati svoja otkrića, svoja djela svoju solidarnost i da zahvaliti Bogu.
          Ekipa je jedna mala kršćanska zajednica u vezi sa svim ekipama pokreta kao i s cjelinom Crkve.

Život u cjelini pokreta
            Godišnja tema. Svake godine nacionalna ekipa odredi temu godine što predstavlja pedagošku pomoć i dinamizam za skup aktivnosti pokreta. Ta se tema potom razrađuje mjesec po mjesec kroz časopise i prilagođuje svakom uzrastu.
            Časopisi - Prva veza s pokretom jest časopis. Svaki član u njemu nalazi sugestiju za život ekipe, prijedloge za refleksiju i razmjenu, ideje za osobnu i zajedničku akciju, putokaze za molitvu i čitanje Biblije, članke, svjedočanstva i drugo što daje veću otvorenost prema stvarnosti.
            Intenzivna vremena - To su susreti koji okupljaju članove pokreta određene dobi po biskupijama ili regijama. Radi se o nenadomjestivim iskustvima života pokreta i Crkve. Na njima se mladi dinamiziraju. Tih susreta ima nekoliko vrsta: 1. vikendi po biskupijama i regijama; 2. mini-camping od tri do četiri dana po regijama: 3. nacionalno okupljanje pojedinačnih grana pokreta svake dvije do tri godina. 4. blagdan MEJ-a u trećem tromjesečju šk.godine na koji su pozvani, osim članova, njihovi roditelji, voditelji, prijatelji kao i druga udruženja.
            Ljetna logorovanja - Svakog ljeta MEJ organizira na nacionalnom planu pedesetak logorovanja (kampova) za razne grane. Na tim ljetovanjima ne suprotstavlja se zabava i duhovnost, nego se nastoji pronaći njihovo jedinstvo. Kroz to vrijeme stavlja se u praksu program pokreta i nastoji se živjeti s mladima iskustvo kršćanskog zajedništva.
            Voditelji pokreta - Laici i svećenici redovito se sastaju u manjim mjesnim ekipama (P.E.R.L.) Zajedno izmjenjuju iskustva o svome radu. U časopisu "Partage" objavljuju članke za pomoć i refleksiju. Na regionalnom planu također se upriličuju susreti, a svakog ljeta organizira se poseban tjedni tečaj formacije voditelja.
           Nacionalni kongres pokreta - Organizira se svakih pet godina. Na njemu se načini bilanca proteklog rada, te na temelju toga iskustva, kao i odazivajući se pozivima Crkve i svijeta određuju se smjernice za daljnje djelovanje pokreta u narednom razdoblju.

           Euharistijski pokret mladih sebe redovito naziva "un tremplin pour la vie - odskočna daska za život". Time se želi naznačiti kako sam pokret usmjeruje mladoga vjernika kršćanina da se što bolje može pripremiti i potom uključiti kao kršćanin u svijet odraslih.

Ideje Euharistijskog pokreta mladih u Hrvatskoj
           
Još od 1922.godine ideje Euharistijskog pokreta mladih prisutne su među hrvatskom mladeži. Donio ih je iz Francuske Ivan Merz od tamošnje organizacije "Croisade eucharistique" koja mu se najviše svidjela zbog izrazito euharistijskog duha koji je promicala među svojim članstvom. Te su ideje nastavile živjeti u katoličkim organizacijama koje su bile povezane s Ivanom Merzom.

           Danas su te ideje ponovno zaživjele među onim mladima koji slijede duhovni put Ivana Merza. Te su ideje postale napose prisutne nakon proslave 12. Svjetskog dana mladih u Parizu gdje su se mladi štovatelji Ivana Merza iz Hrvatske susreli s brojnim članovima Euharistijskog pokreta mladih iz cijeloga svijeta. Od njih su puno toga naučili, njihov način i metode rada su ih oduševili i s njima žele biti povezani u budućnosti kao članovi istog međunarodnog Euharistijskog pokreta mladih.

Papa Ivan Pavao II. predstavnicima Euharistijskog pokreta
              Primajući u Rimu u audijenciju 1987.g. članove francuske grane Euharistijskog pokreta mladih prigodom 25.obljetnice postojanja Papa im je među ostalim rekao:
"Slaviti redovno Euharistiju kao sudjelovanje u Tijelu Kristovu, ujediniti svoje prikazanje s njegovom Žrtvom, sjediniti Vaše zahvaljivanje s njegovim, to su veliki uvjeti vaše ustrajnosti u vjeri… Živeći milost crkvenog zajedništva moći ćete skupiti vaše energije da budete Kristovi svjedoci… Crkva računa s velikodušnošću mladih. Odgovorite Kristovu pozivu tamo gdje ste vi sada, i tamo gdje ćete biti sutra."

Hrvatski biskupi o važnosti katoličkih društava
            
Sa svoga zasjedanja u listopadu 1996. u Đakovu hrvatski su biskupi preporučili svećenicima da okupljaju mladež u katolička udruženja ovim riječima:

"Konstatirajući činjenicu da su mladi sve više prepušteni izazovima suvremenih sredstava zabave i da je sve manje organizacija koje se bave isključivo mladeži, biskupi također pozivaju crkvene djelatnike da započnu osnivati društva koja će promicati ideale, zdrav rast osobnosti i ćudorednu čistoću mladih. Posebno se traži od župnika da mlade uključuju u katoličke organizacije." (XI. plenarno zasijedanje HBK u Đakovu, od 2. do 4. X.1996.).

Euharistijski pokret mladih u Hrvatskoj
           
Nakon što je Hrvatska postala slobodna te s dolaskom demokracije 1991.god. započelo se slobodno okupljati mladež u razna katolička udruženja. Postajalo je sve jasnije da je veoma teško obnavljati sturkture i načine djelovanja starih predratnih katoličkih organizacija, jer se kroz pedeset godina puno toga promijenilo. Napose je II. Vatikanski sabor unio mnogo novosti u život Crkve. Euharistijski pokret mladih započeo je djelovati u Hrvatskoj 1997.god. nakon održanog 12. svjetskog dana mladih u Parizu. U Parizu je zagrebački nadbiskup Josip Bozanić završavajući svoje trodnevne kateheze za mlade Hrvate koji su sudjelovali na ovom 12. svjetskom danu mladih rekao u zaključku i ove riječi: "Neka Pariz bude početak jednog novog pokreta mladih u Hrvatskoj i BiH!" Skupina mladih Hrvata, koji su sudjelovali na Svjetskom danu mladih ozbiljno su shvatili ove nadbiskupove riječi i na povratku u domovinu započeli su s organiziranjem Euharistijskog pokreta u  Hrvatskoj.

Euharistijski pokret - pomoć župskom vjeronauku
           
S ulaskom vjeronauka u škole župski vjeronauk je u mnogim mjestima došao u krizu. Mnogi svećenici se tuže da veoma teško mogu motivirati djecu i mladež da nakon što su imali dva sata vjeronauka u školi još dolaze i na treći sat u župu. Međutim kao što dosadašnje iskustvo pokazuje u mjestima gdje je Euharistijski pokret prisutan, djeca i mladi veoma rado se okupljaju i dolaze jer znaju da pripadaju jednom društvu gdje nisu samo objekti nego i subjekti, gdje se mogu aktivirati, angažirati i izraziti, te živjeti kršćansko zajedništvo što im školski vjeronauk ne može pružiti. Tako se postiže isti cilj, tj. odgoj djece u vjeri i za vjeru, samo na drugi, aktivniji način.

            Euharistijski pokret mladih u zemljama gdje djeluje, pokazuje upravo tu vrijednost i korist za odgoj mladeži. Plodovi naravno ne izostaju. Nedavno su provedena istraživanja među svećenstvom u Francuskoj. Statistike su pokazale da je jedna trećina današnjih svećenika proizašla iz organizacije katoličkih skauta-izviđača, jedna trećina je došla iz EUHARISTIJSKOG POKRETA MLADIH, a jedna trećina svećeničkih zvanja nastala je na druge načine.

Kratice MEJ, MEG, MEP
          
Što znače ove kratice? Istu stvar, tj. Euharistijski pokret mladih ali na tri jezika. Na francuskom je kratica bila najprije sročena: MEJ - MOUVEMENT EUCHARISTIQUE DES JEUNES.
Na talijanskom: MEG - MOVIMENTO EUCARISTICO GIOVANILE
Na hrvatskom: MEP -  MLADEŽ EUHARISTIJSKOG POKRETA. Hrvatska kratica MEP načinjena je da bi se lakše uskladili s francuskim i talijanskim nazivom pokreta s kojima hrvatski MEP ima trajne kontakte. Kratica MEP jest također i raspoznajni znak hrvatske grane pokreta na međunarodnoj razini.

 

Statut - Pravila

MEP ima svoj Statut i Pravila koja se mogu dobiti na e-mail adresi MEP-a:  mep@ffdi.hr