U ZAHVALU BOGU ZA DAR ŽIVOTA I VJERE

DNEVNO MU PRIKAZUJEM KAO UZDARJE

SVOJA DJELA, MOLITVE I ŽRTVE 

NA RAZNE NAKANE

 

 

 

 

M O L I T V A      P R I K A Z A N J A

 

            Euharistijski pokret mladih razvio se iz velikog crkvenog pokreta Apostolata Molitve kao njegov prilagođeni oblik za mladež. Stoga razvija temeljne ideje duhovnosti Apostolata Molitve. Glavna ideja na kojoj se temelji Apostolat Molitve i dosljedno tome Euharistijski pokret (MEP)  jest prikazanje. Ovdje donosimo tumačenje prikazanja kako se ono primjenjuje u radu s članovima MEP-a. Radi se o temeljnom stavu, nutarnjoj duhovnoj aktivnosti koju treba razvijati kod svakog člana MEP-a od početka njegova pristupa u pokret. Prema pravilima MEP-a treba ga obnavljati kod svakog susreta, a onda i svakodnevno tj. svatko osobno u vidu molitve treba prikazati Bogu sebe i svoj život prema uputama koje slijede.  

 

      Prikazanje jest poklon darovan Bogu. Molitva prikazanja jest  kraća molitva koja nas najprije podsjeća i potom ujedinjuje s Kristom koji je sve predao Ocu vršeći njegovu volju. To je kratka molitva koja se može obavljati u svako doba dana, najbolje ujutro, a potom i ponoviti tijekom dana. U skupini se molitva obavlja kad su članovi na okupu bez obzira na vrijeme. Četiri su sastavna elementa-ideje koji čine molitvu prikazanja.

 

1.  Dobar dan!  - Od samoga jutra važno je da se dobro započne dan zajedno s Gospodinom. Čim se probudim trebam si posvijestiti radost života, što jesam, što postojim. Sljedeći korak jest dozvati si u svijest Božju prisutnost: Bog je tu koji me čeka; on je tu, nazočan. On me je stvorio, ali je isto tako za mene stvorio ovaj svijet i opet mi poklanja jedan dar: to je ovaj novi dan, tako nov kao prvo jutro na početku stvaranja (bez obzira je li dan lijep ili oblačan ili kišovit). Stoga si posvješćujem Božju nazočnost i njegovu dobrotu koja daje da njegovo sunce sjaji i kiša pada svima bez razlike... Nakon ustajanja svoje srce i svoje misli stoga usmjerujem Njemu koji me svaki dan u ljubavi doziva u postojanje nakon noći, simbola onoga stanja kad me nije bilo.

 

2. Hvala! -  “Sve dolazi od Tebe, i ono što smo ti dali dolazi iz Tvoje ruke.” (1 Ljet, 29, 13-14). Stav prikazanja jest prije svega stav primanja: primiti život koji mi je darovan, primiti novi dan koji mi se daje kao dar. Ja primam i potom zahvaljujem. Kažem mu hvala za sve darove koje mi je dao, kao i za one koje ću danas primiti. Time ga stvarno priznajem kao Onoga koji daje i od kojega sve primam.  Posvješćujem si  da sve dolazi od Boga i da je on prvi koji dariva. “Svaki dobar dar, svaki savršen poklon odozgor je, silazi od Oca svjetlosti, u kome nema promjene.”(Jak, 1,17).

 

3. Prikazujem Ti!  - Sa svoje strane prikazujem Ti svoj život današnjeg dana, svoje molitve, svoj rad, svoju razonodu, svoje  poteškoće. Zahvalan Bogu za njegovu ljubav i za sve što mi daje, ne mogu a da se ne okrenem k Njemu i da mu sa svoje strane ne predam svoj dar.

            Pozvan sam najprije prikazati Bogu nešto dobro, odabrati u danu ono što smatram najbolje da ću danas živjeti:  može to biti jedno posebno vrijeme molitve, određena radost, jedno dobro djelo koje predviđam da ću učiniti. No Bogu su posebno dragi darovi onoga teškog, neugodnog što nam život donosi: monotonija i sivilo svakidašnjeg rada ili učenja, razne neugodnosti koje susrećem tijekom dana (podnositi neugodne osobe, učiti neprivlačne predmete za školu, fizičke boli itd.itd.). Cijeli svoj dan mogu ovako posvetiti, osmisliti ovim darivanjem Bogu, pretvoriti ga u ugodan prinos Bogu što za me postaje nebeska valuta položena u nebesku banku.

           

4. Kažem Ti svoj Da! “Evo dolazim vršiti Tvoj volju” (Ps. 40, 7-9).  Prikazujem Nebeskom Ocu ono što danas čini moj život i stavljam mu na raspolaganje. Taj stav prikazanja jest raspoloživost: Ti mi daješ Gospodine toliko toga! A što Ti želiš od mene? To je ono što veli sv. Pavao Rimljanima:

 

“Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu, svetu, Bogu milu ‑ kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.”(Rim, 12, 1-2)

 

            Ja mu darujem svoj život da ga preoblikuje, kako bi bolje s njime sudjelovao u njegovom djelu stvaranja. Od jutra mu iskazujem svoju želju da budem raspoloživ i da odgovorim konkretno na njegovu ljubav u činima svoga dana. Siguran da je on samnom, da me prati, usuđujem mu reći svoj DA već unaprijed i postati tako raspoloživ također i za nepredviđeno, da primam i da budem primljen od njega. “Neka bude volja Tvoja!”

 

            Ali svoj DA izričem zajedno s Isusom. Sjedinjujem se s Njime, njegovim Presvetim Srcem, koji se svakoga dana na našim oltarima u sv.misi prikazuje Ocu. Zajedno s njime po njegovom Božanskom Srcu ja se prinosim Bogu i unosim u to prikazanje sav svoj dan; sve što ću proživjeti prikazujem mu u prvom redu kao moje uzdarje zahvalnosti, a onda kao prinos za nakane na koje se i Isus prikazao na križu i nastavlja prikazivati na našim oltarim tj. za spasenje svijeta. Ovom svome prikazanju mogu dati mnoge nakane a da jedna drugu ne oslabljuje. Što više nakana imam na koje prikazujem svoja djela to je moj dar bogatiji. Ovamo svakako pripadaju i službene crkvene nakane Apostolata Molitve.

 

            

              Kada obavljati Molitvu prikazanja ?  Najprije je treba ujutro sam obaviti, sasvim kratko svojim riječima, držeći se četiriju točaka koje smo gore spomenuli. Može si svatko sam svojim riječima sastaviti ovu molitvu i potom je izreći. U okviru aktivnosti MEP-a molitva prikazanja obavlja se na početku sastanka društva, ili jednog većeg skupa, ili na logorovanju; kad god se nađu zajedno članovi MEP-a obavljaju ovu molitvu prikazanja.

 

             Gdje? Unutar dvorane gdje se sastaju, u kapeli, crkvi, ali isto tako i vani u prirodi.

 

            Tko je priprema? Svatko je u društvu može pripremiti. Preporuča se da voditelj sastanka unaprijed zaduži po dvoje članova da pripreme svojim riječima molitvu prikazanja i da je primijene na aktualan trenutak i dan. Molitvom prikazanja obično počinje tjedni sastanak.

 

             Koliko dugo treba trajati kad se obavlja zajednički?  Ovakva molitva prikazanja kad se obavlja zajednički treba biti kratka, tj. može trajati od 5 do najviše 10 minuta.

            Oni koji vode molitvu prikazanja prije trebaju reći kako će se odviti. Ima dosta slobode u prilagođivanju mjestu i vremenu. Može se poslužiti Biblijom. Preporuča se i kratki moment tišine da svatko u sebi pobudi čine prikazanja. Može s uključiti i jedna pjesma. Sve to unaprijed voditelji trebaju reći da svatko znao program kako će se molitva odviti da se izbjegne neizvjesno čekanje kad će svršiti ili pitanje koliko će trajati itd.

 

Uzorak osnovnih misli Molitve Prikazanja: Gospodine Bože, zahvaljujem Ti za sve što si mi dao. Sa svoje strane prikazujem ti danas sav svoj život: svoju molitvu, rad, radosti, razonodu, svoje poteškoće. Unaprijed Ti kažem svoj “Da” za ovaj dan jer sam siguran da si sa mnom.

 

1.

BOG JE PRISUTAN

Gospodine,

pozdravljam Tebe koji si nazočan posvuda:

u ljepotama stvorenoga svijeta, u svojoj Crkvi, u Euharistiji, u  mojoj duši po milosti…!

 

2.

ZAHVALJUJEM

Hvala Ti za sve darove koje mi daješ: za života i zdravlje, za veliki dar katoličke vjere i pripadnost Crkvi, za tolike druge darove…!

 

3.

PRIKAZUJEM

U jedinstvu s Isusovom žrtvom na križu, nazo-čnom u svakoj sv. misi, prikazujem ti kao dar svoj svagdanji rad i život, svo-je molitve i trpljenja za spasenje svijeta i druge nakane!

 

4.

EVO ME!

Daj mi svjetla

da spoznam što želiš od moga života i snage da ostvarujem Tvoju svetu volju i onda kad možda ne bude lako.