PROMIČEM U DRUŠTVU 

MIROLJUBIVOST, PRAVDU, POŠTENJE I KRŠĆANSKU LJUBAV  

 

 

"Sve dakle što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. Što ne želiš da tebi ljudi čine ne čini ni ti njima. To je doista Zakon i Proroci. " (Mt. 7,12)

"Civilizacija ljubavi jest cilj prema kojemu moraju težiti svi napori na društvenom, kulturnom, gospodarskom i političkom polju." (Papa Pavao VI, 25.12.1975. završetak Svete Godine)

 

 

Aktualno stanje: dosta nepravde

i iskorištavanja

            Odnosi među ljudima trebali bi se izgrađivati na taj način, da svi odnosi u društvu budu prožeti gore spomenutim vrijednostima i načelima. Živimo međutim u jednom društvu gdje smo još veoma daleko od tih ideala. Premda je i naša domovina konačno postala slobodna, izašla iz diktature komunizma i marksizma, te počela izgrađivati demokraciju u slobodi, još smo veoma daleko od gornjeg ideala. Oko sebe vidimo mnogo zloporaba.Često čujemo da se ne isplati biti pošten, jer u društvu u kojem se trenutno nalazimo vrijede drugi zakoni: veza, mito, "podobnost" itd. Nadbiskup Bozanić u svojim poslanicama za Božić i Uskrs ozbiljno govori o nepravdama koje postoje u mladoj hrvatskoj demokraciji, među ljudima i u samim strukturama: mnogi radnici ne dobivaju plaću na vrijeme, jedni se veoma brzo bogate na račun drugih, veliki dio osiromašuje i jedva veže kraj s krajem itd.

 

Socijalni nauk Crkve

            Što kršćanin može u takvom slučaju poduzeti? Kršćanin, posebno onaj koji želi biti malo više angažiran, treba znati da ne može ostati indiferentan prema takvoj situaciji, niti se smije prepustiti rezignaciji i reći: ne može se ništa učiniti, neka drugi to rješavaju, vrijeme će sve riješiti, neka stvari idu svojim tijekom itd.

Kršćanin znade da postoji SOCIJALNI NAUK CRKVE: to je crkveno učenje koje na temelju Isusova evanđelja daje jasne smjernice kako rješavati društvene probleme, kako provoditi pravdu u ljudskom društvu, kako štititi ljudska i radnička prava od iskorištavanja bogatih itd. Već stotinu godina Crkva ne prestaje govoriti o društvenim problemima; ne samo da upozorava na nepravde nego i daje konkretne upute kako rješavati probleme u društvu. To je primjena Evanđelja na sadašnju društvenu situaciju i sadašnje društvene prilike. Dokumenti o socijalnom nauku Crkve svi su sakupljeni i objavljeni i na hrvatskom jeziku u izdanju Kršćanske sadašnjosti pod naslovom: Socijalni dokumenti Crkve - 100 godina katoličkog socijalnog nauka. Zagreb, 1991.

Svaki kršćanin koji želi da načela Evanđelja, a to su u prvom redu pravda, poštenje, jednakost zavladaju u društvu, trebao bi proučiti te crkvene dokumente i vidjeti na koji se način danas kršćanin može i treba uključiti u promicanje pravednijeg društvenog poretka i ostvarenja civilizacije ljubavi.

 

Papina enciklika

Christifideles laici - Vjernici Laici

            Koncem 1988. god. Papa Ivan Pavao II. objavio je apostolsko pismo - dokument namijenjen cijeloj Crkvi, svim njezinim članovima pod nazivom "Vjernici laici". Radi se o posebnom dokumentu u kojem se govori o pozivu i poslanju laika u Crkvi i svijetu. Svaki vjernik laik, posebno onaj koji se želi malo više i ozbiljnije uključiti u apostolat u tom dokumentu naći će važne smjernice i naputke što i kako raditi i kako se angažirati. U njemu među ostalim Sveti Otac govori i o potrebi da se vjernici angažiraju i u političkom životu: "Pravo je i dužnost svih i svakog pojedinca sudjelovati u politici, dakako u različitosti i komplementarnosti oblika, razina, dužnosti i odgovornosti."(Br.42)

            Da bi se ostvarilo više pravde u društvu treba se angažirati i u sindikatima. U Hrvatskoj još nisu ustanovljeni kršćanski sindikati kao što postoje u drugim zemljama, ali i na to treba misliti.

 

Ljudska prava

            Promicanje poštivanja ljudskih prava veliko je područje gdje se kršćanin treba angažirati. Današnji svijet posebno je osjetljiv na ljudska prava. Trebalo bi se potruditi da se dobro prouči povelja o ljudskim pravima objavljena prije pedesetak godina. Ali ne zaboravimo: prva povelja o ljudskim pravima koja je ikada proglašena jesu 10 Božjih zapovijedi. Svakoj zapovijedi odgovara jedno ljudsko  pravo koje je tom zapovijeđu zaštićeno. Npr. kad Bog kaže "Ne ubij" On time štiti moje pravo na život od napadaja drugih. Kad kaže "Ne ukradi" on time štiti moje privatno vlasništvo od nezakonitog egoizma i krađe drugih. Načela iz deset Božjih zapovijedi stoje ugrađena u temeljima svih ostalih povelja o ljudskim pravima, kao i u ustavima svih zemalja svijeta. Dakle temelj svakog pravednog društvenog poretka jesu upravo Deset Božjih zapovijedi.

 

Promicanje mira u svijetu

            Svaki kršćanin dužan se također angažirati u promicanju mira u svijetu. Ali ne zaboravimo: mir započinje najprije u vlastitom srcu. Ako smo u miru s Bogom, ako je naše srce usmjereno prema njemu koji je izvor mira, onda ćemo i mi stvarati oko nas atmosferu mira. Dakle mir započinje u vlastitom srcu da bismo ga onda stvarali najprije oko sebe, u svojoj okolini, u svojoj obitelji. Nakon toga istom možemo razgovarati o angažmanu na većem planu za promicanje mira. Imati mir u srcu znači biti pomiren s Bogom po sakramentu sv. Ispovijedi.

Da bi se što bolje promicala svijest  mira i razne akcije s time povezane Papa Pavao VI odredio je da se na prvi dan svake nove godine slavi i Svjetski dan mira. Za tu prigodu Papa uvijek objavi posebnu poruku upućenu najprije državnicima a onda i cijelom svijetu. U poruci se uvijek obrađuje jedna tema koja je usko povezana s mirom kao njezin čimbenik i uvjet. Članovi MEP-a trebaju se posebno potruditi da uvijek pročitaju tu Papinu poruku za Svjetski dan mira.

 

Molitva za mir

Sljedeći korak u radu za mir to je molitva za mir. Znademo koliko je ona važna i potrebna. Nakanu za mir uvijek trebamo imati pred svojim očima u našim molitvama. Sjetimo se samo domovinskog rata, kako smo se mnogo molili za mir, kako su naši branitelj s krunicom oko vrata išli u obranu domovine, a tisuće i tisuće su ih pratile moleći za njih i za mir na svojim krunicama. Mladi Hrvati iz Pariza za vrijeme rata molili su krunicu za mir u domovini i slikovitu su to naglašavali: svako zrno krunice jest jedan metak, ali ne metak koji ubija nego metak koji razoružava zloću ljudskog srca da onaj pravi metak ne mora biti ispaljen. Na velikom skupu  za mir u Asizu Papa Ivan Pavao II. izrekao je jednu važnu rečenicu: "Mir je dar s neba i taj dar treba molitvom izmoliti." Za vrijeme rata nastao je u Hrvatskoj "Pokret krunice za obraćenje i mir." Radi se o molitvenom pokretu gdje se članovi obvezuju da će svakoga dana izmoliti barem jednu desetinu krunice. U pokret je uključeno već 70.000 Hrvata molitelja. Članovima MEP-a svakako se preporuča da se molitvom svoje desetine krunice priključe ovoj akciji molitve za mir i obraćenje grešnika.