U ZNAK ZAHVALNOSTI BOGU ZA DAR KATOLIČKE VJERE U SURADNJI I POD VODSTVOM KRISTOVA NAMJESNIKA PAPE, 

I NASLJEDNIKA APOSTOLA BISKUPA, KOJIMA ISKAZUJEM SVOJE POŠTOVANJE I VJERNOST, APOSTOLSKI DJELUJEM DA SE ISUS I NJEGOVO EVANĐELJE UPOZNAJU I DA SE OSTVARUJE NJEGOVO KRALJEVSTVO U SRCIMA LJUDI

 

 

Isus apostolima prije Uzašašća: "Bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, u Judeji, Samariji i sve do kraja zemlje." (Dj 1,8)

"Idite po svem svijetu i propovijedajte Evanđelje svakome stvorenju" (Mk, 16,15).

"Učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga... I evo ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta." (Mt, 28, 19-20)

 

 

Velika nezaslužena milost:

bit član Katoličke Crkve

Posvješćujem si činjenicu: osim što me je Bog stvorio i dao mi veliku milost postojanja na to je nadodao još jednu veliku nezasluženu milost: učinio je da sam rođen i odgojen u krilu jedne svete katoličke i apostolske Crkve. Učinio je da imam tolike milosti spasenja, da poznajem Isusa i njegovo Evanđelje koje je ostavilo trag u dvije tisuće godina dugoj povijesti gdje imamo tolika svjedočanstva. Nama je danas daleko lakše vjerovati u Isusa nego što je to bilo Isusovim suvremenicima. Dakle velika milost. Mogao sam se roditi tko zna u kojoj džungli, među tko zna kojim urođenicima, ili u kojoj drugoj religiji koja ne poznaje Krista, koja je od njega daleko, ili među milijardom Kineza koji su daleko od vjere i ništa ne znaju o Isusu i njegovoj ljubavi...

             Ali Bog me je pozvao sada u postojanje, dao mi je milost da sam rođen u jednom narodu koji je prvi od slavenskih naroda primio Evanđelje, koji je već trinaest stoljeća kršćanski narod. Okružen sam tolikim milostima, svjedocima. Period komunizma i progona je iza nas, živimo sada u slobodi kad se kršćani više ne moraju sakrivati niti stidjeti svoje vjere niti zbog nje biti ponižavani i javno omalovažavani. Sada slobodno mogu ispovijedati i svjedočiti svoju vjeru. -  Velike su to milosti i veliki Isusovi darovi svima nama!

 

Kako ću se Bogu odužiti za primljenu milost biti katolik?

            Kako ću se Bogu odužiti,  kako mu zahvaliti za toliku milost.  Zar mogu svoju vjeru, svoje znanje o Isusu zatvoriti u svoju dušu i sebično živjeti unutar svoja četiri zida kuće?  Ili se samo ograničit na posjećivanje nedjeljne sv. mise?

            Kao što sam dobio nezasluženu milost katoličke vjere u znak zahvalnosti trebam se potruditi taj dar predati dalje, da Isus bude upoznat u mojoj okolini. Trebam postati njegov svjedok i njegov apostol. Svjetlo koje sam primio trebam učiniti da svijetli drugima. Kad sam primio sakrament sv. potvrde to znači da sam osposobljen da budem Isusov svjedok. Snagom sakramenta potvrde svi smo pozvani na apostolat.

 

Crkva poziva laike na suradnju

u apostolatu

Danas Crkva traži veoma mnogo od laika da se angažiraju u apostolatu. Drugi vatikanski sabor, najvažniji crkveni događaj Katoličke Crkve u ovom stoljeću izričito naglašava i očekuje od laika da budu apostoli. O tome nam je ostavio dva dragocjena dokumenta. Najvažniji koncilski dokument Lumen Gentium - Svjetlo naroda posvećuje vjernicima laicima cijelo 5 poglavlje. Tu je još i poseban dekret o Apostolatu laika "Apostolicam Actuositatem" gdje se izričito govori o potrebi da se svi laici angažiraju u spasenjskoj misiji Crkve, u širenju Evanđelja, da budu pomoćnici biskupima i svećenicima u spasiteljskoj misiji Crkve. Osim ta dva dokumenta treba svakako spomenuti papinu apostolsku pobudnicu "Christifideles laici - Vjernici laici", izvanredno važan dokument za svakog vjernika laika gdje se posvješćuje mjesto, uloga i zadaci vjernika laika u  Crkvi i u društvu. Ove dokumente treba svaki član MEP-a ne samo pročitati nego i proučiti i o njima diskutirati na svojim sastancima!

 

Pojedinačni apostolat:

najprije molitva i žrtva onda akcija!

            Svaki vjernik kršćanin već u svojoj okolini može biti apostol. Kako? Poticati svoje bližnje na revniji kršćanski život, napose na sv. ispovijed i sv. pričest, posvješćivati oko sebe dužnost sudjelovanja u nedjeljnoj svetoj misi, širiti oko sebe katolički tisak, poticati ljude da ga čitaju, da slušaju Katolički radio i Radio Mariju, da gledaju vjerske emisije na TV, napose nedjeljom od 9 do 15 sati. U apostolat spada posjećivanje bolesnika, staraca i nemoćnika u njihovim kućama te razgovor s njima o Bogu i zajednički  s njima moliti.

            No ne zaboravimo: prije akcije ide molitva. Prvi apostolat jest apostolat molitvom i žrtvom što prikazujemo Bogu za one kojima želimo donijeti radosnu vijest i navijestiti Krista. Molitva i žrtva, tiha, skrivena koju samo Bog vidi ima veliku snagu da isprosi od Boga milosti za ljude koje želimo privesti Bogu i navijestiti im Evanđelje. Zato i postoji više od 150 godina Apostolat Molitve iz kojega je i niknuo Euharistijski pokret. Sv. Mala Terezija je živjela zatvorena u svome Karmelu da iz njega do smrti nije izašla a postala je veliki apostol najprije svojom molitvom i žrtvom. Proglašena je i drugom zaštitnicom svih misija a da nije održala ni jednu katehezu ili organizirala kakvu akciju. Bog i te kako cijeni prije svake naše akcije one tihe, skrivene male žrtve i molitve koje se prikazuju za spasenje duša i obraćenje grješnika.

           

Papa i biskupi daju smjernice

za apostolat

Za ozbiljnije uključenje u apostolsku djelatnost treba se povezati sa svojim župnikom i župskom zajednicom i pitati gdje bi se netko još mogao angažirati. Nadalje treba nastojati čuti i slušati što Papa kao Kristov namjesnik i njegova braća biskupi, nasljednici apostola traže i očekuju od laika gdje i kako da se angažiraju. Oni daju direktive, smjernice kako djelovati i raditi u širenju Evanđelja; kada se definira gdje i kako raditi od njih se potom dobiva odobrenje i poslanje - misija za određenu apostolsku djelatnost. Tek u jedinstvu s Crkvom, dobivši od nje suglasnost i odobrenje, naš apostolat ima pečat sigurnosti i uspjeha da je po volji Božjoj, zajamčen je Božji blagoslov na naš trud i napor u širenju Radosne vijesti i ostvarivanju Božjega Kraljevstva.

            U katoličkim organizacijama i pokretima koje su odobrene od crkvenih vlasti i mjesnog biskupa, kao što je to MEP, apostolska djelatnost osim pojedinačno vrši se i zajednički, u skupini što daje cijelom pothvatu jamstvo blagoslova.