ČITAM BOŽJU RIJEČ U BIBLIJI,

KATOLIČKI TISAK I DUHOVNE KNJIGE 

 

 

"Ne živi čovjek samo o kruhu nego o svakoj riječi

što izlazi iz Božjih usta!" (Mt, 4,4).

   

 

 

 

Biblija sadrži Božju Objavu upućenu svakom čovjeku

Kršćanska vjera jest objavljena religija (takve su vjere još židovstvo i islam). To znači da je naša vjera ODGOVOR Bogu koji nam se prvi objavio, koji je izišao iz svoga misterija, koji nam je prvi pružio ruku i krenuo nama u susret.

Božja objava nam je zapisana u Svetom Pismu - Bibliji. Zato je Biblija sveta knjiga za svakog kršćanina. Kažemo za Bibliju da je ona RIJEČ BOŽJA upućena čovjeku; to je velika i divna istina. U Bibliji nam je zapisano sve što trebamo znati da bismo postigli svoje vječno spasenje: tu su  sve istine o Bogu i čovjeku, o našem određenju i smislu našega života, o našoj vječnosti i kako ovdje na zemlji živjeti da bismo zaslužili vječni život. Biblija je pismo nebeskog Oca upućeno svojoj djeci koja još putuju ovom zemljom kako bi sa sigurnošću znali put i došli sretno k Njemu u zagrljaj.

Budući da je u Bibliji zapisana Božja Objava stoga se dijelovi Biblije uvijek čitaju kod svake svete mise i to u njezinu prvom dijelu koji se zove Služba čitanja; na koncu svakog čitanja kaže se "Riječ je Gospodnja" na što svi odgovorimo "Bogu hvala" za njegov veliki dar objave i svjetlo istine koju nam je uputio preko svoje Riječi.

 

Stari i Novi Zavjet

Vrhunac Božje objave je sam Isus Krist. Zato je i Novi Zavjet koji sav govori o njemu i vrhunac Biblije. Riječ "Zavjet" jest starohrvatska riječ koja znači SAVEZ. Dakle Stari Zavjet govori o Starom Savezu što ga je Bog sklopio s izraelskim narodom preko Mojsija. Novi Zavjet govori o Novom Savezu što ga je Isus Krist na križu sklopio u svojoj krvi sa cijelim čovječanstvom. Oba Zavjeta su usko međusobno povezana. Stari Zavjet jest priprema za Novi Zavjet;  on je sa svojom stvarnošću, svojim događajima i proročanstvima sav usmjeren prema Novom Zavjetu. Sadrži u sebi po svojim simbolima, tipologiji, povijesnim zbivanjima i događanjima one stvarnosti koje će se ostvariti u Isusu Kristu na duhovnom planu. (Npr: egipatsko ropstvo izraelskog naroda, oslobođenje, izlazak, savez na Sinaju, deset zapovijedi, ulazak u obećanu zemlju sve to naviješta Isusovo oslobođenje čovječanstva od ropstva grijeha, savez u njegovoj krvi na Kalvariji i ulazak u vječno, duhovno Kraljevstvo.) Sveti Augustin je lijepo rekao: "Novum testamentum in vetere latet, vetus in novo patet." Novi Zavjet je u Starom skriven, a Stari zavjet u novom je otkriven, očitovan.

 

Biblija - izvor žive vode

          Dakle Biblija je knjiga nad knjigama u kojoj nam Bog najizravnije govori. Premda su je sastavljali ljudi u rasponu od po prilici tisuću godina, svi su oni bili nadahnuti i vođeni Duhom Božjim da napišu ono što Bog želi za naše spasenje.

        Crkveni oci i duhovni pisci izrekli su veoma lijepih misli o Bibliji od kojih navodima samo neke: "Biblija je izvor žive vode. Čitajući je, pijemo na izvoru božanske spoznaje. Sveto Pismo je Kristov stol na kojem se hranimo."

 

Nabaviti si vlastitu Bibliju

Svakom članu MEP-a od svih knjiga Biblija treba biti na prvom mjestu. Stoga si treba najprije nabaviti svoju vlastitu osobnu Bibliju, koja uvijek treba biti na dohvat ruke i s kojom će prijateljevati svakoga dana.

 

Čitati Bibliju svaki dan

          Svaki član treba uzeti Bibliju (ili samo Novi Zavjet ako mu je zgodnije) u ruke svakoga dana i pročitati barem nešto iz nje. Ako nema vremena duže se zadržavati u čitanju neka otvori Bibliju nasumce i pročita na što najprije naiđe i uvijek će naći duhovne hrane.

 

Pročitati čitanja iz dnevne mise

          Posebno se preporuča sljedeće: Svaki član MEP-a treba se potruditi da svaki dan pročita one izvatke iz Svetog Pisma koji se toga dana čitaju kod sv. mise. Ti su dijelovi posebno vrijedni i stavljeni vjernicima kao duhovna hrana na razmišljanje. Ti dijelovi Biblije čitaju se po cijelom svijetu svaki dan u svim katoličkim crkvama u kojima se služi sveta misa. I sam Papa ih svaki dan pročita i o njima razmišlja. Popis tih čitanja dobiju se u središnjici MEP-a.

 

Jednom pročitati cijelu Bibliju

          Svaki član trebao bi se potruditi da pročita cijelu Bibliju. Najbolje je početi s Novim Zavjetom potom prijeći na Stari Zavjet. Ali nije ju dovoljno pročitati da mogu reći da sam je pročitao od korice do korice. Kolikogod Bibliju čitali uvijek ćemo u njoj naći nešto novo, jer ona je Božja Riječ upućena čovjeku a Božja Riječ je neiscrpiva.

 

Poteškoće u čitanju Biblije

Pojedini dijelovi Biblije, napose iz Staroga Zavjeta nisu lako razumljivi, ima nejasnih mjesta koja ostavljaju dosta pitanja. Za bolje razumijevanje Biblije veoma je korisno da se poslužimo knjigama koje nas uvode u razumijevanje svetoga teksta, komentare i drugo. U samoj Bibliji na kraju doneseni su uvodi u pojedine dijelove Biblije pa je veoma korisno da ih se najprije pročita prije nego se krene u čitanje Biblije. Tako će se imati jasnija slika kada je koja knjiga Biblije nastala, s kojim ciljem, kome je bila namijenjena itd. Opširniji komentari Biblije nalaze se posebno objavljeni u knjigama oca Celestina Tomića koji je komentirao gotovo sve knjige Biblije. Za svoje poteškoće kod čitanja Biblije, ako se nema vremena tražiti po knjigama, najbolje se obratiti vjeroučitelju ili svećeniku i pitati razjašnjenje.

 

Pročitati "Dei Verbum" 2.vat.sabora

          Za još bolje razumijevanje Biblije veoma korisno će biti da svaki član MEP-a, posebno stariji, pročitaju dokument 2. Vatikanskog sabora "Dei Verbum" (Božja Riječ) koji upravo govori o stvarnosti Božje Objave koja nam je zapisana u Svetom Pismu i objašnjava detaljnije pojam Božje Objave i Svetoga Pisma.

 

Duhovne knjige i katolički tisak

          Što je rečeno za Bibliju važi također i za kršćansku literaturu. Danas živimo u tzv. civilizaciji slike kada je pisana riječ nažalost u drugom planu. Ljudi malo čitaju i tako propuštaju mnoge korisne stvari. TV i film su za mnoge postali jedini izvori informacija. Međutim pisana riječ ima svoju veliku snagu. Postoje brojne duhovne knjige, katolički časopisi koji nam govore o aktualnim temama, gdje nalazimo razrađene one teme koje su u Bibliji samo spomenute. U duhovnim knjigama nadalje imamo brojna svjedočanstva vjernika kršćana koji su nadahnuti Biblijom živjeli po njoj i ostvarili brojna dobra djela. Biblija je utjecala i na ljude izvan kršćanstva. Npr. otac današnje Indije Mahatma Gandi  bio je upravo nadahnut Isusovim govorom na gori i slijedeći načela nenasilja koja su tu navedena, proizveo je revoluciju bez krvi oslobodivši svoju domovinu od engleskog kolonijalizma. Preporuča se da svako društvo MEP-a organizira svoju vlastitu biblioteku.

Uz duhovne knjige treba napose naglasiti važnost čitanja katoličkog tiska kojega ima mnogo i raznih vrsta. Nastojati treba biti u tijeku što se zbiva i što se događa u Katoličkoj Crkvi kao i u domovinskoj Crkvi. Glas Koncila u tome smislu donosi najviše informacija. Preporuča se napose čitanje katoličkih listova za mladež (Mak, MI, Pogled itd.).