KKC - KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE O EUHARISTIJI

NEDJELJA - DAN GOSPODNJI. PORUKA HRVATSKIH BISKUPA O SVETKOVANJU NEDJELJE IZ 1999. god.

EUHARISTIJSKE PJESME