ŠTOVATELJI   I   APOSTOLI

SRCA  ISUSOVA

 

 

Msgr. Josip STADLER, sarajevski nadbiskup

Sluga Božji Petar BARBARIĆ

O. Petar PERICA, DI

O. Rupert ROZMARIĆ, OFM