ISPOVIJEST VJERE HRVATA KATOLIKA
MOLITVA  DNEVNOG  PRIKAZANJA
MOLITVA MLADEŽI EUHARISTIJKOG POKRETA

PRIKAZNA MOLITVA MEP-a

MOLITVA  ZA  ČISTOĆU  SRCA

POSVETNA MOLITVA  SRCU   ISUSOVU

LITANIJE PRESVETOG SRCA ISUSOVA
MOLITVA PRIKAZANJA talijanskog MEP-a (MEG)
MOLITVA PRIKAZANJA francuskog MEP-a (MEJ)