APOSTOLAT MOLITVE

 

 

Na izvorima MEP-a:

APOSTOLAT  MOLITVE

ili: 

Kako svakidašnju sivu monotoniju i običan život sa svim radom i naporom pretvarati u "nebesku valutu" i polagati u "rajsku banku"

 

 

 

MEP - Mladež Euharistijskog pokreta ima svoj izvor u Apostolatu molitve. MEP je nastao 1917.g. kao prilagođeni oblik Apostolata molitve za djecu i mladež. Da bismo mogli bolje shvatiti i razumjeti MEP dajemo, kako slijedi, povjesno-duhovni prikaz Apostolata mlitve.

 

Potencijalna vrijednost monotone svakidašnjice

          Kao vjernici kršćani svi smo na putovanju prema našem konačnom cilju. I dok se brinemo za ovaj naš zemaljski život da ga ostvarimo, da ispunimo volju Božju i usput poboljšamo ovozemaljske životne uvjete i standard, kao vjernici kršćani trebamo misliti i na našu budućnost, konačnu, vječnu, koju pak pripremamo kroz ovaj život.

          Jeste li kada razmišljali da svojim svakodnevnim radom i trudom za koji mislimo da nema nikakve druge vrijednosti osim onog neposrednog efekta za ovaj zemaljski život,  možete postići i nešto više? Da onim običnim dnevnim poslovima i naporima za uzdržavanje života možete dati veću, trajniju vrijednost, koja nadilazi granice ovog našeg prostora i vremena i osigurava našu ljepšu vječnost?  

Tajna "nebeske valute" preko  AM

Tu tajnu vam otkriva upravo veliki pokret Apostolata Molitve - AM. Što je njegova bit, što uči? Uči vas kako svaki trenutak života možemo, slikovito rečeno, pretvoriti u nebesku valutu, položiti u nebesku banku gdje ćemo ga naći kad jednom stignemo na cilj našeg životnog putovanja.

          A kako to možemo učiniti? Veoma jednostavno: ujutro kad započinjemo dan našoj jutarnjoj molitvi dodamo još jednu malu molitvicu koja se zove "dnevno prikazanje"; kroz nju  prikazujemo Bogu cijeli svoj dan, sve ono što ćemo raditi, moliti, pretrpjeti toga dana i to mu prinosimo kao dar, kao našu žrtvu za razne nakane. Ujedno to naše prikazanje sjedinjujemo s Isusovim prikazanjem, njegovom žrtvom koju je prikazao na križu za nas i za spasenje svijeta i koja se neprestano uprisutnjuje u nekrvnoj žrtvi na našim oltarima.

          Dakle nemaju samo vrijednost naše molitve koje nas stavljaju u izravnu vezu s Bogom. Sve može postati molitva i žrtva, ugodan prinos Bogu: i ona siva monotonija svakidašnjeg posla bilo u kući, bilo na radnom mjestu, sve one neugodnosti i križevi koje nam svakodnevnica donosi, napor i trud oko zarađivanja za život, oko odgoja djece, sve to može postati molitva zaslužna pred Bogom ako tu našu egzistenciju prihvatimo iz njegove ruke i njemu prinesemo po dnevnom prikazanju. Prikazanje naše svakodnevnice, što postaje i molitva i žrtva, možemo prinijeti Bogu na razne nakane. Što više nakana ima to je naše prikazanje, naša molitva plodnija i bogatija. Jedna nakana drugu ne oslabljuje.  Tekst molitve dnevnog prikazanja donosimo na kraju ovog izlaganja.  

Tragom Isusova skrovitog života u Nazaretu

Pokret Apostolata Molitve formalno je crkveno udruženje; to je jedan diskretan, tihi pokret koji nastoji otkriti i slijediti onaj skroviti Isusov život u Nazaretu kojim živi većina čovječanstva.  Kroz njega našem običnom skrovitom životu dajemo onu vrijednost koju je imao i Isusov skroviti radnički život u Nazaretu. Isus nije uzalud živio takvim životom nego ga je posvetio, učinio vrijednim, i kroz njega nam je dao veliku pouku kako možemo svoju svakodnevnicu osmisliti, dati joj veću vrijednost.

   

Biblijski temelji kršćanskog života kao bogoslužja

Da naš život može postati pravo i trajno bogoslužje za to imamo i biblijski temelj u Svetom Pismu. Sveti Pavao nas uči:

“Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu, svetu, Bogu milu ‑ kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.”(Rim, 12, 1-2)

Iz ovih Pavlovih redaka jasno proizlazi da se cijeli naš život može pretvoriti u bogoslužje, ugodan prinos Bogu, a ne samo onaj jedan sat kad pribivamo na sv.misi.

Drugi Vatikanski sabor potvrđuje duhovnost AM

          U svome najvažnijem dokumentu "Lumen Gentium - Svjetlo naroda", dogmatskoj konstituciji o Crkvi,  Drugi vatikanski sabor potvrđuje duhovnost Apostolata Molitve i njegovu vrijednost za sve kršćane. U 4.poglavlju koje govori o laicima (br. 34) saborski oci biskupi ovako pišu:

          "Budući da je vrhovni i vječni Svećenik Isus Krist htio i po laicima nastaviti svoje svjedočanstvo i svoju službu, oživljuje ih svojim Duhom i neprestano potiče na svako dobro i savršeno djelo….  Jer sva njihova djela, molitve i apostolski pothvati, bračni i obiteljski život, svagdanji rad, odmor duha i tijela, ako se vrše u Duhu, dapače i tegobe života, ako se strpljivo podnose, postaju duhovne žrtve ugodne Bogu o Isusu Kristu (usp. 1 Pt 2,5), koje se u služenju Euharistije pobožno prinose Ocu s prinosom Gospodinova Tijela. Tako i laici, sveto radeći posvuda kao klanjaoci, posvećuju Bogu sam svijet."

Evanđeoska logika udovičina novčića u AM

          Bit duhovnosti Apostolata Molitve dobro je shvatila sv. Mala Terezija. Kao karemlićanka u strogom klauzurnom samostanu u koji je ušla s 15 godina i nakon devet godina završila zemaljski život u 25. godini (1897), a da nikad nije izišla iz samostana, prikazivala je Bogu svoj skroviti svakodnevni rad, te život molitve i žrtve  za misije i misionare. Nakon njezine smrti Crkva ju je proglasila drugom zaštitnicom misija  uz prvog zaštitnika,  sv. Franje Ksaverskog, isusovca koji je bio jedan od najvećih misionara u povijesti Crkve. Gledajući ljudskim očima sv. Mala Terezija nije ništa velikog učinila; ali u očima Božjim, a što je Crkva potvrdila, sve njene male žrtve i molitve koje je prikazivala, bile su Bogu i te kako drago, vrijedne i velike. Radi se o evanđeoskoj logici udovičina novčića koju su dobro razumjeli i shvatili sveci i po njoj se ravnajući postigli svetosti i zaslužili raj. Bog gleda u prvom redu na srce, na dobru volju i nakanu, a vanjski efekti naših djela kolikogod imaju svoju vrijednost, pred njim su u drugom planu.

          Sv. Franciska rimska, majka brojne obitelji,  odgovorila je ovako onima koji su se čudili zašto ne ide češće preko tjedna u crkvu: "I moje ognjište jest moj žrtvenik, oltar!" Tj. njezin svakodnevni trud oko pripremanja hrane za uzdržavanje svoje djece pred Bogom ima vrijednost kao da svoje molitve u crkvi prikazuje na oltaru.

          Jedna zagrebačka majka, gosođa Fitz na jednom predavanju u Palmi za mlade u okviru priprema za brak, veoma je lijepo govorila kako sav rad može postati molitva. Iako je željela nije mogla ići često u crkvu preko tjedna, jer je bila spriječena brigom oko djece. Ali je jednog dana došla do određene spoznaje: "… Onda sam jednog dana shvatila da i moje peglanje dječjih pelena i svi ostali kućni poslovi mogu biti molitva, pa sam ih u tom duhu nastavila obavljati…"  

AM pokrenuli oci isusovci u prošlom stoljeću

          Apostolat molitve pokrenuli su oci isusovci još u prošlom stoljeću (1844.). I taj se molitveni pokret proširio po cijelom svijetu. Broji danas oko 50 milijuna registriranih članova i isto toliko neregistriranih. Crkva ga je odobrila,  prihvatila i preporučila. Svake godine Papa daje za svaki mjesec određene nakane Apostolata Molitve i poziva nas da se molimo za one potrebe koje su njemu posebno na srcu. U službenim Direktorijima hrvatskih biskupija nakane crkvenog pokreta Apostolata Molitve stavljaju se na početku svakog mjeseca ispred uputa za služenje liturgije. Od svih crkvenih pokreta jedino je taj pokret našao mjesta u službenim liturgijskim uputama što je pokazatelj koliko hijerarhijska Crkva cijeni ovaj pokret.

          Apostolat Molitve u Hrvatskoj vode i promiču oci isusovci uz pomoć biskupijskog klera. Nacionalni tajnik AM je uvijek jedan isusovac. Delegati pak za pojedine biskupije redovito su članovi biskupijskog klera.  

Organizacija AM

           Pokret Apostolata Molitve usko je povezan sa štovanjem Presvetog Srca Isusova. AM je upravo konkretizacija pobožnosti Srcu Isusovu u svakodnevnom životu. I molitva prikazanja počinje upravo sa Srcem Isusovim.

          U okviru AM postoji i  posebna sekcija za mlade, a zove se: MLADEŽ EUHARISTIJISKOG POKRETA- MEP. U tom pokretu su načela i duhovnost AM  prilagođena djeci i mladima. MEP djeluje u više od pedeset zemalja na svijetu. I kod nas je s demokratskim promjenama započeo djelovati. Ovaj je oblik okupljanja mladih veoma je  prikladan za vašu djecu.

          Apostolat Molitve ima i svoj časopis. To je Glasnik Srca Isusova što ga izdaju oci isusovci, a uredništvo se nalazi u Bazilici Srca Isusova, Palmotićeva 31. Na Glasnik se može i pretplatiti tako da Vam izravno dolazi u kuću.

Tko želi još bolje upoznati duhovnost Apostolata Molitve preporučamo da si nabavi Statute i ostala izdanja o AM koja ovdje navodimo, a koje je izdalo NACIONALNO TAJNIŠTVO APSTOLATA MOLITVE, Palmotićeva 31, 10000 Zagreb, gdje se dolje navedene publikacije džepnog formata i mogu nabaviti:

1.     Statuti Apostolata Molitve, Zagreb 1993. str. 20

2.     E. Grenier, DI: Duhovnost Apostolata Molitve, Zagreb 1993., str. 68

3.     V. Miklobušec: Apostolat Molitve - s Kristom na djelu spasenja. Zagreb 1993. str. 44

4.     F.Alcaniz: Osobna posveta Presv . Srcu Isuovu. Zagreb 1997., str. 24

 

MOLITVA  DNEVNOG  PRIKAZANJA

BOŽANSKO SRCE ISUSOVO, prikazujem Ti po Bezgrešnom Srcu Marijinu i po svetom Josipu, zaštitniku Crkve, sve molitve, djela i trpljenja ovoga dana u naknadu za naše uvrede i na sve one nakane na koje se Ti neprestano prikazuješ na Oltaru. Osobito Ti ih prikazujem za svetu Crkvu, za Svetoga Oca i za sve potrebe koje su preporučene članovima Apostolata molitve. Amen