SV. MALA TEREZIJA U PARIZU

NA 12. SVJETSKOM DANU MLADIH 1997.

 

Papa  Ivan Pavao II. mladima  svijeta u Parizu:

TEREZIJA - NAUČITELJICA LJUBAVI

 

Na završnom misnom slavlju 12. Svjetskog dana mladih na pariškom hipodromu Longchamp  24.kolovoza 1997. Sveti Otac Ivan Pavao II. uputio je milijuntnom mnoštvu mladih iz cijeloga svijeta posebne riječi o sv.Maloj Tereziji i postavio ju je za uzor svima mladima. Ujedno je najavio da će je proglasiti naučiteljicom Crkve. Donosimo ovdje Papine riječi u hrvatskom prijevodu.

1.U trenutku zatvaranja ovog Svjetskog dana mladih u Francuskoj, želim dozvati u pamet veliki lik svete Terezije iz Lisieuxa, koja je ušla u vječni život prije sto godina. Ova mlada karmelićanka bila je potpuno zahvaćena ljubavlju Božjom. Korjenito je živjela vlastito predanje kao odgovor na Božju ljubav. U jednostavnosti svakodnevnog života, znala je istodobno prakticirati bratsku ljubav. Nasljedujući Isusa, prihvatila je sjediti za “stolom grešnika”, “svoje braće”, da bi oni bili očišćeni ljubavlju, jer je bila prožeta žarkom željom vidjeti sve ljude “obasjane svijetlim žarom vjere”. Terezija je poznavala trpljenje u tijelu i kušnju u vjeri. Ali ostala je vjerna jer je, u svom velikom duhovnom shvaćanju, znala da je Bog pravedan i milosrdan; shvaćala je da je ljubav više od Boga primljena nego od čovjeka darovana. Sve do kraja života, utvrđivala je svoju nadu u Isusa, Slugu Patnika, koji je prikazao svoj život za mnoge (usp. Iz 53,12).

          2.Terezija nije nikada napuštala knjigu Evanđelja (usp. Pismo 193). Shvatila je njegovu poruku s osobitom sigurnošću prosudbe. Shvaća da se u životu Boga, Oca, Sina i Duga Svetoga, “milosrđe i istina susreću” (ps 85/84,11). U malo je godina prošla “divovski hod”. Otkrila je da je njezino zvanje biti u srcu Crkve sama ljubav. Terezija, ponizna i siromašna, zacrtala je “mali put” djece koja se prepuštaju Ocu s  “neustrašivim pouzdanjem”. Središte njene poruke, njezin duhovni izraz predlaže se svim vjernicima. Terezijino učenje, prava znanost ljubavi, svijetli je izraz njezina poznavanja Kristova otajstva i njezina osobnog milosnog iskustva; ona pomaže današnjim muževima i ženama, a pomoći će i onima u budućnosti, bolje zamijetiti darove Božje i širiti Radosnu vijest njegove bezgranične Ljubavi.

            3.Karmelićanka i apostol, učiteljica duhovne nauke za brojne osobe zavjetovane ili laike, zaštitnica misija, sveta Terezija zauzima u Crkvi mjesto prvoga reda. Njezina izvrsna nauka zaslužuje biti priznata među najplodnijima. Odgovarajući na brojne zahtjeve i nakon pozorne prouke, radost mi je navijestiti, da ću, na Misijsku nedjelju, 19. listopada 1997., u bazilici sv. Petra u Rimu, proglasiti svetu Tereziju od Djeteta Isusa i Svetoga Lica, naučiteljicom Crkve (doctor Ecclesiae). Ovaj svečani navještaj htio sam dati ovdje, jer je poruka svete Terezije, mlade svetice tako prisutna u naše doba, osobito prikladna za vas mlade: u školi Evanđelja, ona vam otvara hod kršćanske zrelosti; poziva vas na bezgraničnu velikodušnost; poziva vas biti u “srcu” Crkve oduševljenim učenicima i svjedocima Kristove djelatne ljubavi. Zazovimo svetu Tereziju da vodi muževe i žene našega doba na putu istine i ljubavi. S Terezijom, obratimo se Djevici Mariji, koju je ona slavila i molila u tijeku svoga života s djetinjim pouzdanjem!