JUBILARNA GODINA

SV. MALE TEREZIJE IZ LISIEUX-a

 

         

 

SV. MALA TEREZIJA   PROGLAŠENA ZAŠTITNICOM

  EUHARISTIJSKOG   POKRETA  MLADIH 

U  HRVATSKOJ

 

Stota obljetnica ulaska u vječni život svete Terezije od Djeteta Isusa  i Sv. Lica,kako se zvala u samostanu, (1897.-1997.) proslavljena je diljem cijeloga katoličkoga svijeta. Vrhunac njezine proslave bio je u Rimu, 19.listopada 1997. kad ju je Papa Ivan Pavao II. proglasio doktoricom i naučiteljicom Crkve. U dvijetisućgodišnjoj povijesti Crkve sv.Mala Terezija postala je trideset treća i  i ujedno najmlađa naučiteljica Crkve. Uz sv.Tereziju Avilsku i sv. Katarinu Sijensku, sv.Mala Terezija jest treća žena doktorica Crkve u njezinoj dugoj povijesti.

 

 

Nismo mogli dopustiti da prođe jubilarna godina Male Terezije a da ne učinimo jedan poseban gest prema njoj. Odabrali smo je i proglasili za posebnu zaštitnicu Mladeži Euharistijskog Pokreta - MEP-a u Hrvatskoj. Učinili smo to na posljednji dan njezine jubilarne godine, 31.prosinca 1997. u Svetištu Srca Isusova u Osijeku. Oko 25 članova pokreta okupilo se toga dana, tj. na staru godinu  navečer na sv. misi zahvalnici. Na završetku sv. mise koju je predvodio o.Božidar Nagy, pročitan je dokumenat o njezinu izboru i proglašenju što je bilo popraćeno pljeskom.  Potom smo svi nazočni potpisali taj dokument. Zatim smo u procesiji ponijeli njezinu sliku, koja je stajala uz oltar pod cijelom sv. misom, u našu dvoranu gdje smo je postavili na počasno mjesto da nas odatle uvijek gleda i potiče na ljubav prema Isusu. Uvjereni smo da će nam iz neba slati milosne ruže kako je sama obećala, tj. da će nam pomagati u našem duhovnom životu i u djelovanju pokreta. U nastavku, na drugoj strani,  donosimo dokumenat o njezinom izboru i proglašenju našom zaštitnicom.

 

 

DOKUMENT  O  PROGLAŠENJU

SV.MALE TEREZIJE,  naučiteljice Crkve

ZA ZAŠTITNICU

MLADEŽI EUHARISTIJSKOG  POKRETA 

U HRVATSKOJ

 

Na današnji dan, 31.prosinca 1997., posljednji u ovoj godini

u kojoj smo proslavili stotu obljetnicu ulaska u vječni život

svete Male Terezije od Djeteta Isusa

i u kojoj je ona proglašena naučiteljicom Crkve,

mi dolje potpisani članovi Euharistijskog pokreta mladih odabiremo i proglašavamo

SVETU MALU TEREZIJU

za posebnu zaštitnicu

MLADEŽI  EUHARISTIJSKOG POKRETA – MEP-a

U HRVATSKOJ

Sa svoje se strane obvezujemo da ćemo pročitati njezinu autobiografiju, i prema mogućnostima ostale njezine spise, te da ćemo u našem Biltenu u svakom broju objavljivati njezine misli.

Sveta Mala Terezijo, koja si rekla da ćeš svoje nebo provoditi čineći dobro na zemlji i koja si obećala da ćeš iz neba učiniti da pada kiša milosnih ruža na zemlju, molimo Te da bdiješ nad našim Euharistijskim pokretom, da nad njim prosipaš iz neba milosne ruže i da pomogneš  da kroz ovaj pokret, koji je nastao u Tvojoj domovini što više mladih iz Hrvatske dođe bliže k Isusu i zavoli ga kao što si ga ti voljela i njemu služila.

Osijek, Svetište Presvetog Srca Isusova, 31.prosinca 1997.

(Slijede potpisi  članova MEP-a, koji su bili nazočni na svečanosti  proglašenja)