BIOGRAFIJA IVANA MERZA

1896.-1928.

 

 

apostol  hrvatske mladeži

katolički intelektualac

vjerni sin Katoličke Crkve

 

 Ivan Merz

"Katolička vjera je moje životno zvanje"

Dr. Ivan Merz

Ivan Merz se rodio u Banja Luci  16. XII. 1896. god.  Odgajan je u liberalnoj sredini. Gimnaziju je završio u rodnom mjestu. Nakon mature, 1914. god., pohađa kroz tri mjeseca vojnu  akademiju,  a potom 1915. započinje  studij prava na Bečkom sveučilištu. Prvi svjetski rat prekida  mu studij. Mobiliziran je. Proživljava sve strahote rata na fronti u Italiji od 1916. do 1918. Nakon rata nastavlja studij književnosti  u Beču 1919./1920.  i dovršava ga u Parizu tijekom dvije godine, od 1920. do 1922. Iz  Pariza na pisao je majci u jednom pismu onu poznatu rečenicu: “Katolička vjera je moje životno zvanje.”

Po završetku studija, u jesen 1922. god., dolazi u  Zagreb  gdje  postaje profesor  francuskog jezika  i književnosti na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. Doktorirao je 1923. na Filozofskom fakultetu Zagrebačkog  sveučilišta radnjom pisanom na francuskom o utjecaju liturgije na francuske pisce. Potom kroz dvije godine, od 1923. do 1925., kao prvi laik u Hrvatskoj studira filozofiju i teologiju pod vodstvom isusovaca nastojeći se tako što bolje osposobiti za svoj apostolski rad.

Razmišljanjem, studijem, a osobito u krvi i plamenu rata  dolazi  do spoznaje o istinitosti  kršćanske vjere. Potpuno se dariva Kristu  načinivši kao laik zavjet vječne čistoće. Sve svoje slobodno vrijeme  posvećuje odgoju  hrvatske mladeži  u katoličkoj organizaciji "Hrvatski Orlovski Savez" kojoj je dao geslo "Žrtva - Euharistija - Apostolat". Kao katolički intelektualac  riječju i perom  oduševljava mlade  i odrasle za Krista i Crkvu.  Jedan je od prvaka liturgijskog pokreta  među Hrvatima.  Sustavno u  Hrvatsku uvodi ideje Katoličke Akcije Pape Pija XI. Glavna njegova karakteristika kao katoličkog intelektualca  jest ljubav i odanost Katoličkoj Crkvi, Rimu i Papinstvu,  što je nastojao usaditi kod svih s kojima je saobraćao. Premda mlad i kao laik  smatran je  "stupom Crkve" u Hrvatskoj.

Svojim apostolskim radom  i svojom opsežnom spisateljskom djelatnošću u katoličkom tisku ostavio je dragocjenu duhovnu  baštinu  koja  je postala izvor nadahnuća  budućim naraštajima. Namjeravao je osnovati svjetovni institut  - zajednicu laika koji bi radili za Krista i Crkvu. Nakon njegove smrti  ovu je zamisao djelomično ostvarila Marica Stanković,  osnovavši  žensku Zajednicu Suradnica Krista Kralja, kao prvi svjetovni institut u Hrvatskoj. Ime Ivana   Merza  značilo je, a znači i danas, program života  i rada za vjernika katolika koji se želi aktivno angažirati u širenju Kristova Kraljevstva pod vodstvom Crkve i njezinih pastira.

Ivan Merz je bio čovjek  žive vjere, iskrene molitve,  samoodricanja, dnevne Pričesti,  adoracije,  predanog trpljenja,  široke naobrazbe, bliz ljudima i svakom je čovjeku iskazivao  kršćansku ljubav.

Umro je u Zagrebu  10. svibnja 1928.g. u 32. godini  života,  na glasu svetosti. Na samrti je prikazao svoj život  kao žrtvu Bogu  za hrvatsku  mladež. Njegova žrtva donosi obilne plodove u katoličkim organizacijama  koje su nastavile ostvarivati njegovu duhovnu  baštinu.

1958.g. započeo je biskupijski postupak  za njegovo proglašenje  blaženim. 1977.g.  njegovi posmrtni ostaci  preneseni su  u Baziliku  Srca  Isusova u Zagrebu  u kojoj se redovito  pričešćivao, adorirao  i  molio  posljednjih šest godina  života. Od  1986.g.  postupak za njegovo proglašenje  blaženim   odvija se u Rimu.  Milosti i uslišanja po njegovu zagovoru se množe.

         Ivan Merz je puno toga napisao, a o njemu su objavljene i mnoge biografije, studije i članci od kojih su najvažniji navedeni na kraju ove knjige. I na Internetu Merz ima svoju stranicu adresu: www.ffdi.hr/ivan-merz

Sve ostale informacije o sluzi Božjemu Ivanu Merzu dobiju se na adresi: Postulatura Ivana Merza, 31000  OSIJEK, 

Ul. Kard. A. Stepinca 27.

 E-mail: postulatura.merz@ffdi.hr

  

Proces za beatifikaciju Ivana Merza u Vatikanu

Nakon završenog biskupijskog postupka u zagrebačkoj nadbiskupiji koji je započeo još 1958. g., kauza Ivana Merza za njegovu beatifikaciju nastavljena je od 1986. na Kongregaciji za kauze svetaca. Studij kauze je sada završen, a sastojao se je u proučavanju života, djelovanja, herojskih kreposti, te glasa svetosti Sluge Božjega  na temelju svih svjedočanstava i brojnih dokumenata o sluzi Božjemu koji su  bili prikupljeni i predani na Kongregaciju.  Kao rezultat toga studija jest  tako zvana Pozicija, tj. opširni svezak od 1100 stranica a sastavio ga je od dokumentacije Merzova procesa Mons. Fabijan Veraja. Na temelju studija pozicije koju trebaju proučiti najprije teolozi konzultori a onda kardinali kongregacije, izreći će se sud o svetosti sluge Božjega Ivana Merza. Nakon toga suda za koji vjerujemo da će biti pozitivan, Sveti Otac daje nalog da se izda dekret de heroicitate virtutum, tj. o herojskom stupnju kreposti Sluge Božjega. Tek poslije toga slijedi beatifikacija kad za to dođe vrijeme.

 

Čudesna uslišanja po zagovoru Ivana Merza

Osim pozicije koja dokazuje svetost sluge Božjega Kongregacija traži za svakog kandidata i jedno čudo, tj. čudesno uslišanje koje se dogodilo po zagovoru Sluge Božjega. Kod Merza ima čudesnih uslišanja, ali ne znamo da li će popratna dokumentacija koju imamo biti dovoljna da čudo bude prihvaćeno od Kongregacije. Npr. najveće čudo koje se do sada dogodilo po zagovoru Ivana Merza bilo je čudesno ozdravljanje 25. godišnje djevojke Anice Ercegović na Merzovu grobu još 1930. godine. Bolovala je od tuberkuloze pluća i drugih bolesti, već je bila na kraju života. Došla je Merzu na grob, molila se iskreno i vratila se kući potpuno zdrava. Poživjela je od tada preko 50 godina u punom zdravlju a da doktorima više nije nikada išla. No molitva je i nadalje potrebna. Što bude više čudesnih uslišanja to će i postupak za beatifikaciju Ivana Merza ići brže.

 

"Istaknuti laik u svjedočenju Evanđelja" - tim je riječima Papa Ivan Pavao II. nazvao Ivana Merza u zagrebačkoj katedrali 10.rujna 1994.god., prvoga dana svoga pohoda Hrvatskoj, spominjući u svome govoru hrvatske svece i blaženike, te kandidate oltara u našem narodu. Ove Papine riječi veliki su poticaj da se bolje upoznamo s likom Ivana Merza i njegovim životnim svjedočanstvom. 

Svjestan da će umrijeti mlad, Ivan Merz prikazuje na samrti svoj život kao žrtvu Bogu za hrvatsku mladež. Koliko je ova žrtva bila draga i Bogu ugodna pokazale su godine koje su slijedile: tisućama mladih postao je uzor i ideal kršćanskog života. Njegovo ime značilo je program života i rada brojnim mladim kršćanima.

Što je Merz značio za hrvatsku mladež možda su to najbolje izrazili sami mladi kad su mu na grob donijeli vijenac s bijelom svilenom vrpcom na kojoj je pisalo: HVALA TI ORLE KRISTOV ŠTO SI NAM POKAZAO PUT K "SUNCU"!

Više o Ivanu Merzu možete saznati direktno na stranicama: www.ivanmerz.hr