ŽALOSNA OTAJSTVA

koji je za nas teški križ nosio

 

Kristijan H., Dario H., Sanela N., Marko Č., Ivana K., Nataša I., Ksenija G., Hrvoje Š., Brigita, Dinko M.