ŽALOSNA OTAJSTVA

koji je za nas raspet bio

Ivan Č., Marin K., Josip K., Tomislav Č., Bruno S., Mario M., Andrijana Š., o.Božidar N., Kristina B., Adam, Irena P., Katarina J., Marija P.,