Himna Mladeži Euharistijskog pokreta

 

MLADI, NAPRIJED !

 

Oj mladi naprijed! Neka stijeg se vije,

Nek srca takne Božjeg Srca plam.

U kome krv nam pradjedova vrije,

Poleti za dom i za Kristov hram.

 

       Vjekova Kralju, dovijeka smo tvoji,

       Vojevat za Te: zavjet nam je svet.

       Svog Srca vatrom grudi nam napoji,

       Da osvojimo za Te dom i svijet.

 

U plamen-boli gori Srce Krista

Na križu časnom žrtva za sve nas:

S njim jedno srce, jedna žrtva čista

nek bude četa za svog roda spas.

 

Poleti četo, višnjeg Boga puna:

Pred Svetotajstvom gasne paklen jar.

Nad ustrajnim lebdi slave kruna:

S oltara pijte neugasiv žar.

 

Pohiti svijetom, apostolski zbore,

Naviještat ljubav, Kristov dizat lik.

Da kliknu Kristu doline i gore

A zamre zavijek paklen-slugu krik.

 

Oj mladi, naprijed! Silni Bog to hoće,

Da kruni Krista sine stari sjaj,

Satrven vapi svijet pod jarmom zloće,

Da Kralj mu s križa žuđen vrati raj.

 

          Tekst i glazba: o.Petar Perica, DI, 1933.