stranica 4

ŠTO  JE  OBEĆANJE  ČISTOĆE  DO  BRAKA?

 

          Obećanje čistoće odnosi se na poštivanje 6. i 9. Božje zapovijedi koje već po svojoj naravni obvezuju svakog kršćanina a glase:

          6. Ne sagriješi bludno;  9. Ne poželi tuđeg ženidbenog druga.

          Poziv na zavjet čistoće do braka nije nešto obavezno što se mora učiniti. Obećanje čistoće do braka jest jedna inicijativa koja se predlaže da ga slobodno učine oni koji osjećaju da će to moći učiniti iz ljubavi prema Bogu. Onima koji žele učiniti to obećanje, da bi se što bolje na nj pripravili, dajemo ovdje upute i objašnjenja. Važno je naglasiti odmah na početku: Ovu odluku treba donijeti svatko sam i to potpuno slobodno. Odluka se ne donosi iz obzira prema nekome, još manje pod prisilom. Vrijednost ovoga obećanja sastoji se upravo u tome da bude učinjen u svoj slobodi.

          Da bismo mogli ispravno shvatiti ovaj prijedlog potrebno je najprije objasniti osnovne pojmove.

          Č i s t o ć a.  - Bog je stvarajući ovaj svijet odredio zakone svemu stvorenome. Jedino je čovjeku dao slobodu da sam otkriva te zakone, slobodno ih prihvaća i po njima uredi svoj život. Kao posvuda u stvorenom svijetu, i u čovjeku postoji određena zakonitost i na području našega tijela, razuma, osjećajnosti, ljubavi, seksualnosti, braka... Život i ravnanje po tim zakonima dovode čovjeka do sklada s Božjim planom  te do punog ljudskog i kršćanskog dostojanstva iz čega slijedi zadovoljstvo i sreća u životu.  Život po Božjim zakonima na području seksualnosti zove se krepost čistoće, koja je uvijek usmjerena prema ljubavi. Radi se o čistoći od egoizma koja usmjeruje naše biće za nesebičnu ljubav prema Bogu i bližnjemu, u prvom redu prema svojoj budućoj obitelji. Čistoća je međutim  vrlina koja važi jednako prije braka kao i u braku gdje dobiva potom novi oblik.

          Dakle, kad se govori o moralnoj čistoći to znači: ne živjeti seksualnim životom prije braka, i ne zloupotrebljavati seksualni nagon za egoističan užitak bilo sam sa sobom (samozadovoljavanje) bilo kad se griješi s drugom osobom. U poštivanje kreposti čistoće spada također ne gledati pornografske slike i filmove, ne čitati erotske časopise i knjige i sve što je s tim povezano.

          Obećanje  č i s t o ć e  d o  b r a k a  jest slobodno obećanje dano Bogu da ću do braka stvarno obdržavati i živjeti po 6. i 9. Božjoj zapovjedi. Svako obećanje (ili zavjet, kako se još može zvati) jest ujedno i svjedočanstvo moje vjere kao i izraz moje ljubavi prema Bogu.

          Razlika između čistoće i djevičanstva. Treba dobro uočiti razliku između te dvije stvari. Čistoća jest vrlina, odnosno kršćanska krepost koja spada pod krepost umjerenosti i odnosi se na kršćanina da je prakticira bilo prije braka bilo u samom braku poštivajući zakonitost ljubavi i seksualnosti u braku. Djevičanstvo (odnosno beženstvo) jest stanje koje netko potaknut Božjom milošću izabire i Bogu zavjetuje; znači da se odriče braka i obitelji i svoj život i ljubav posvećuje i zavjetuje Bogu a kroz njega braći ljudima. To čine svećenici, časne sestre, redovnici.