stranica 7

Konkretne upute kako, kada i gdje učiniti obećanje

 

Prije dobro razmisliti i pomoliti se za svjetlo

Kad sve ovo gore pročitaš preporučamo da o tome ne samo razmisliš nego da se i pomoliš za svjetlo da spoznaš da li Bog želi da i ti učiniš ovo obećanje. Oni koji se na obećanje ne budu mogli odlučiti ne trebaju se zbog toga osjećati nipošto manje vrijednima u odnosu na ostale.

          Polaganje obećanja čini se pod posebnom zaštitom Blažene Djevice Marije kojoj neka se posebno preporučuju oni, koji se na obećanje pripremaju.

Kada i gdje?

        Obećanje se može učiniti u svako doba, može ga se učinti osobno ili zajednički već kako bude organizirano. Kao vjernici katolici obećanje nastojimo vezati uz blagdane Blažene Djevice Marije, ili za vrijeme hodočašća u kršćanska svetišta. Preporuča se da to bude za vrijeme svete mise ili kojeg posebnog slavlja u crkvi. Pojedinačno ga svatko sam može učiniti prema vlastitoj želji.

Kako?

          Obećanje se može učiniti na nekoliko načina. Bilo svojim vlastitim riječima, bilo da se poslužiš jednom od već gotovih  formulacija. Preporuča se da imaš taj tekst napisan (rukom, strojem ili kompjutorom) bilo svojim riječima ili da prema uzorku sastaviš sam, ili prepišeš donje formule. Kod davanja obećanja nakon što si ga izgovorio ili glasno ili potiho ili u sebi tada ga samo potpišeš. Ako sam polažeš obećanje najbolja prigoda je da to učiniš nakon što si kod sv.Mise primio sv. Pričest dok je Euharistijski Isus još nazočan u tvojoj duši.

Ovdje donosimo nekoliko obrazaca obećanja. Prvi je hrvatski a drugi je američki. Treći možeš ti sam sastaviti na temelju ova dva.

 

Hrvatska formula obećanja čistoće do braka

 

          Bože, naš nebeski Oče! Ti si nas iz ljubavi stvorio i pozvao u ovaj život da surađujemo s Tvojom ljubavlju na ostvarenju Tvoga stvarateljskog plana pripremajući dolazak Tvoga Kraljevstva. Želim se ozbiljno odazvati Tvome pozivu na suradnju i ostvarivati nesebičnu ljubav u svome životu.

          Potaknut(a)   osjećajima duboke zahvalnosti što si mi udijelio milost da pripadam jednoj, svetoj, katoličkoj i apostolskoj Crkvi, svjesno obećajem (zavjetujem) pred Tobom,  po rukama Bezgrešne Djevice Marije, naše nebeske Majke, da ću do braka živjeti čisto poštivajući savjesno  6. i 9. Božju zapovijed, kao što želiš da živi svaki kršćanin svjestan svojih krsnih obećanja.

          Bezgrešna Djevice Marijo, naša Majko, koja si uzor svake čistoće i ljubavi, pomozi mi svojim zagovorom i zaštitom da ovom obećanju, koji po Tvojim rukama dajem Bogu  mogu uvijek biti vjeran(na)

 

Američka formula obećanja

"Believing that true love waits, I make a commitment to God, mayself, my family, my friends, my future mate, and my future children to be sexually abstinent from this day until the day I enter a biblical marriage relationship." U prijevodu ovo obećanje glasi:

          “Vjerujući da prava ljubav čeka, obvezujem se Bogu, samom sebi, svojoj obitelji, prijateljima, budućem bračnom drugu i svojoj budućoj djeci da ću se uzdržavati od predbračnih odnosa  od danas pa do dana svoga  kršćanskog vjenčanja”.  

Osobna  formula

Može si sastaviti svatko sam na temelju gornjih dviju formula. Važno je da osobna formula sadrži "obećanje života u čistoći, tj. seksualnoj uzdržljivosti od predbračnih odnosa  do sklapanja braka" i da se to obećanje daje pred Bogom.

------------------------

Kardinal Franjo KUHARIĆA mladima

KAKO JE LIJEP ČIST NARAŠTAJ!

Naziv je to poruke kardinala Franje Kuharića koju je uputio mladima prigodom Međunarodne godine mladih 1985.g. Već je doživjela dva izdanja. Namijenjena je prvenstveno mladima i ”nudi poruku Crkve svim mladićima i djevojkama dobre volje koji možda sumnjaju, možda vjere nemaju, ali ozbiljno žele razmišljati o svom biću, o svom pozivu, o svom određenju u drami života i u drami povijesti”. Poslanica je podijeljena na poglavlja koja predstavljaju ujedno i tematsku podjelu, s obzirom na pojedine probleme koje obrađuju. Ovdje donosimo odlomke iz jedne glave koja je naslovljena: ”Čista mladost – nada budućnost”.

”Kako su lijepa vedra, sunčana jutra! Kako su blistavi snježni vrhunci, uzdignuti u plavetnilu neba! Zar nije lijepa Božja priroda u svojoj proljetnoj bujnosti: rascvali voćnjaci, prolistale šume, zelene livade, mirisavi vinogradi u cvatu, cvijeće u svojim raskošnim bojama! Koliko nade! Zašto ne bismo s tom ljepotom i čistoćom prirode usporedili čistu mladost? Bistra voda u gorskom jezeru nešto je sasvim drugo nego zagađena močvara.

Nevinost! Čistoća! Čednost! Uzdržljivost! To su vrijednosti životnog stava u odnosu prema ljudskoj seksualnosti. To je poštovanje tijela: to je vodstvo duha, razuma i savjesti u sferi seksualnosti. Samo se tako, i nikako drukčije, spašava dostojanstvo same seksualnosti i dostojanstvo ljudske osobe. Takvo vrednovanje tijela ima svoj izvor u Božjoj riječi. Cijelo je Evanđelje poziv na takav životni stav. Zato su i predbračni odnosi teški grijeh.

          Graditi brak na čistoći mladenačke dobi znači graditi na čvrstom temelju. Čista mladost daje jamstvo za vjernost, za neopozivu ljubav i za poštovanje dostojanstva bračnog druga. Čistoća je provjerena kvaliteta ljudske osobe u koju se može imati povjerenje. Kako je lijep čist naraštaj! Kako je radosna čista mladost! Kako je vedra čista savjest!”