U izviđačima-skautima

 

Dario je postao izviđač u Valpovu 1994.g.  Imao je 13 godina, išao je u sedmi razred osnovne škole. Bilo je to gotovo slučajno. Jednog proljetnog travanjskog dana kad se  s kolegama igrao u valpovačkom parku naišao je na izviđače koji su bili na jednoj od svojih radnih akcija: uklanjali su divlje raslinje oko valpovačkog dvorca i uređivali su park. Dariju su se svidjeli ti zauzeti mladići i djevojke u izviđačkim uniformama. Pristupio je voditelju Darku Tivanovcu i upitao ga bi li i on mogao postati izviđač. Voditelj ga je pitao je li spreman raditi kao oni. Svakako, bio je odgovor. I istoga časa im se pridružio u akciji uređenja parka. I tako je započela njegova aktivnost u izviđačima koja mu je donijela puno radosti i usmjerila njegovu mladost prema stvaralaštvu i pravim životnim vrijednostima. Brzo je proniknuo u izviđačke tajne, a izviđaštvo je proniknulo do Darijeva srca. Premda je kratko vrijeme bio izviđač, i unatoč skromnom skautskom znanju, voditelji su ga u ljetu iste godine poveli na  prvi europski  skautski susret zvan Jamboree u Nizozemskoj što je za Darija bila velika radost i veliko ohrabrenje. Sljedeće, 1995. godine Dario je već toliko napredovao u izviđaštvu i opravdao po-vjerenje svojih voditelja da je zavrijedio poći na 18. svjetski skautski susret - Jamboree  koji se održavao također u Nizozemskoj. Vidjevši da u Dariju imaju dobrog i sposobnog izviđača, voditelji su ga uputili na tečaj za predvodnike. Po završetku tečaja postaje predvodnik jatu poletaraca “Kune” i očinski brine za njih. Ponekad je znao reći: s Kunama ću se i vratiti u Vukovar!

U međuvremenu Dario je sudjelovao na brojnim drugim izviđačkim akcijama i logorovanjima: u Sisku, na ljetovanjima na moru i drugdje. U ljetu 1996. sudjeluje s ostalim predstavnicima izviđačima iz Hrvatske na velikom međunarodnom skautskom susretu Jamboree-u u Engleskoj..

Za svoju aktivnost unutar izviđačke organizacije Dario je dobio i priznanja u obliku diplome. U njegovoj sobi i danas visi diploma na kojoj piše: “Odred izviđača IOVALLIOS Valpovo dodijeljuje priznanje Dariju Turkalju za doprinos u ostvarivanju programa i razvoju izviđaštva 4.lipnja 1995.”  Tu je i priznanje Dariju za sudjelovanje na 14. smotri izviđača u Sisku gdje je osvojio drugo mjesto u akciji  “Ulicama moga grada”.

Sa svojih izviđačkih putovanja uvijek se javljao svojim najbližima. Pripovijeda nam njegova teta, Marica Petrović: “Na svako putovanje Dario je odlazio veoma sretan i ispraćen od svih nas. I sa svakog putovanja Dario se javio razglednicom i donio je poklon za sve nas. Za mene je to bila prekrasna uspomena koja me je dirnula do srca.”

No, prije nego nastavimo prikaz Darijevih aktivnosti među izviđačima najprije ćemo reći par riječi općenito o izviđačima-skautima; kada su nastali, koji su im ciljevi i načela djelovanja.