Tko su izviđači-skauti?

 

 

 

Izviđačko-skautski pokret odnosno organizacija započinje djelovati 1907. godine kada britanski časnik Lord Robert Baden-Powell okuplja 22 dječaka i s njima odlazi na prvo skautsko logorovanje. Život u prirodi, stjecanje znanja i vještina potrebnih za boravak u prirodi i općenito u životu, zajednički rad i odgoj, sve je to brzo pronašlo svoje poklonike među mladima. Ideja skautizma širi se preko granica država i kontinenata i već 1920. godine osnovan je SVJETSKI SKAUTSKI POKRET (WOSM). U Hrvatskoj se već 1912. pojavljuju prvi skauti, a 1914. g. je i službeno ustrojen, pa se hrvatski skauti smatraju suosnivačima svjetskog skautskog pokreta. WOSM danas okuplja preko 20 milijuna članova u 142 zemlje svijeta. Temeljna načela skautizma jesu savjesno izvršavanje dužnosti prema Bogu, prema drugima i prema samom sebi. Prihvaćajući temeljna skautska načela, zavjet i zakone, Savez izviđača Hrvatske, nakon perioda instrumentaliziranja ove organizacije od strane komunističkog režima, 1993. g. ponovno postaje članom Svjetskog skautskog pokreta. Savez izviđača Hrvatske danas okuplja oko 5.000 članova organiziranih u preko 50 odreda i družina u gotovo svim dijelovima Hrvatske. On pridonosi razvoju mladih ljudi u dostizanju njihovih punih fizičkih, umnih, društvenih i duhovnih potencijala kao pojedinaca, kao odgovornih građana te kao članova mjesnih, nacionalnih i međunarodnih zajednica.  Članstvo je podijeljeno prema dobnoj granici:  poletarci i pčelice od 8 do 12 godina; mlađi izviđači i planinke  od 12 do 16 godina; stariji izviđači i planinke od 16 do 20 godina; brđani i brđanke stariji od  20 godina. Zajednički naziv za sve kategorije u Hrvatskoj jest izviđači, a u svijetu se zovu skauti.

 

Nakon pripreme izviđači polažu i svečano obećanje čime postaju pravi članovi organizacije. U obećanju se govori da će izviđač  voljeti i upoznavati domovinu, poštivati i vršiti Božje zapovijedi, ispunjavati izviđačke zakone, uvijek pomagati ljudima. Izviđači poštuju, provode i drže se ovih načela: 1. Izviđač je dobar drug, vedar i društven. 2. Poštuje roditelje i starije, a pomaže mlađima i slabijima. 3. Stalno uči i primjenjuje stečena znanja. - 4. Koristan je član zajednice u kojoj živi. - 5. Čestit je, uljudan i nesebičan. - 6. Vrijedan je, ustrajan i cijeni rad. -  7. Voli prirodu, upoznaje je i čuva. - 8. Odgovorno izvršava zajedničke odluke. - 9.  Cijeni i razvija duhovne i kulturne vrijednosti. - 10. Izviđaču je čast da mu vjeruju.

     

Valpovački izviđači

Odred izviđača u Valpovu zvan "IOVALLIOS" (starorimski naziv za Valpovo) dio je velike obitelji hrvatskih izviđača okupljenih u Savez izviđača Hrvatske i kao takav član je Svjetskog saveza izviđača. Odred je 1996. godine obilježio 20. godina postojanja i djelovanja. Među ostalim aktivnostima valpovački izviđači usmjerili su jedan dio svojih aktivnosti i na zaštitu prirode, a ne samo na boravak i korištenje prirode, te je tako odred “IOVALLIOS”  postao poznat i u krugovima profesionalnih zaštitara prirode, kao i kod onih koji to čine kroz specijalizirana udruženja. Odred je uvršten u adresar Regionalnog ureda zaštite okoliša za srednju i istočnu Europu, a ostvaruje kontakte i razmjenjuje informacije s nevladinim udruženjima Austrije, Francuske, Švicarske, zemalja članica udruženja Alpe-Adria i naravno Hrvatske.

            Odred je postigao i međunarodnu afirmaciju sudjelova-njem na 1. Europskom Jamboree-u u Nizozemskoj, potom i na 18. svjetskom Jamboree-u također u Nizozemskoj, te međunarodnom CELEBRATUS '96 u Engleskoj, gdje su postignuti izuzetno vrijedni rezultati. Time su valpovački izviđači dali doprinos afirmaciji izviđaštva Hrvatske, ali i afirmaciji Republike Hrvatske, Slavonije i Valpovštine.

 

Darijev izviđački  album

            Među Darijevim knjigama, bilježnicama i ostalim uspomenama koje su nakon njega ostale nalazi se i jedan brižno i pažljivo uređen album s člancima, fotografijama i ostalim simbolima iz izviđačke organizacije. Kroz taj album možemo još bolje upoznati skautski ambijent u kojem se Dario kretao, ali isto tako i njegovu ljubav prema izviđačkoj organizaciji kojoj je pripadao. Na naslovnoj stranici albuma Dario je napisao:

     

Boy scouts of Croatia

 

Ljetopis Dario Turkalj “Valpovo”
Odred Izviđača “Iovallios”

     

Na prvoj je stranici najprije službeni amblem Saveza izviđača Hrvatske, potom amblem odreda “Iovallios” što je starorimski naziv za Valpovo. Slijede zatim brojni članci iz novina, napose Glasa Slavonije, koji izvještavaju o aktivnosti valpovačkih izviđača; u svima njima Dario je sudjelovao. Tako čitamo kako je Darijev odred “Iovallios” ostvario vezu sa skautima diljem svijeta preko radio valova i to u 32 zemlje.

            Za Dan planeta Zemlje 22. 4.1994. odred izviđača “Iovallios” obilježio je taj dan tako da su u svoje prostorije donijeli žive biljke, zemlju i posude za njihov uzgoj. Predložili su Gradskom vijeću da ustanovi nagradu grada Valpova za doprinos u zaštiti okoliša. 

            8. lipnja 1996. valpovački izviđači sudjeluju na seminaru pod nazivom “Duhovni razvoj izviđača” kojega je organizirao Savez izviđača Hrvatske, a održavao se u Koprivnici. Predavanja su držali Dominik Bernard, direktor Europskog ureda Svjetske organizacije skautskog pokreta i gospodin Wolf, predsjednik njemačkog saveza skautskih organizacija.

            Slijedi potom izvještaj o europskom Jamboree on the air, tj. o prvoj europskoj smotri skauta  u Nizozemskoj  1994. na kojoj su sudjelovali izviđači 35 zemalja Europe, među njima 117 izviđača iz Hrvatske od kojih je 17 bilo iz Valpova; među njima i Dario.

            Dario zatim donosi izreske iz novina kako su u povodu dana izviđača valpovačkim izviđačima dodijeljena odličja i priznanja. Dalje donosi izvještaj o ljetnom logororovanju na otoku Šolti.

            Puno stranica Dario posvećuje svjetskom skautskom susretu-Jamboreeu na kojem je Dario sudjelovao zajedno s ostalih dvadeset kolega izviđača iz Valpova. Taj se Jamboree održavao od 1. do 11. kolovoza 1995.  u Nizozemskoj, a sudjelovalo je oko 30.000 izviđača iz 120 zemalja svijeta. Ovaj je susret Dario ilustrirao mnogim fotografijama.

            Jedna stranica ovog albuma posvećena je 14. smotri izviđača u Sisku 1. lipnja 1996. Ispod amblema i fotografije Dario je napisao:  “1.VI.1996. u Sisku je održana akcija pod nazivom 'Ulicama moga grada' u organizaciji Izviđačkog odreda 'Stari grad' Sisak. Sudjelovalo je oko 480 izviđača. Ekipa Karašica 1 iz Valpova u kojoj sam bio osvojila je uvjerljivo drugo mjesto što je u stvari bio odličan rezultat.”

            Brojne posljednje stranice svoga albuma Dario je posvetio svome sudjelovanju na svjetskom izviđačkom susretu Jamboree-u koji se održao u Engleskoj, u ljetu 1996.g.

 

 

 

Predvodnik Jata “Kune”

            Dario je imao uočljivih prirodnih sposobnosti za vođu. Okupljao je oko sebe mlade gdje god se našao. Kao sposoban i vrijedan izviđač Dario je od svojih pretpostavljenih bio  određen da bude predvodnik manjih izviđača poletaraca. Ime njihovog jata bilo je “Kune”.  Članovi su bili: Filip Poljak, Ivan Greganić, Sven Petrović, Ivan Heđi, Boris Brzica, Zoran Pepić, Marko Harkota, Mario Tomašević.

            Kao predvodnik Dario je po dužnosti vodio dnevnik u službenoj izviđačkoj bilježnici koja se zove “Knjiga Jata”. Tu nalazimo na Darijeve zapise o aktivnostima jata “Kune”. Tako čitamo:

            7. XII. Jatni sastanak jata “Kune”. Okupili smo se u 11 sati u odredskim prostorijama. S jatom “Dabar” koje 8. XII. prelazi u prvu družinu uvježbali smo postupak prelaska, a uz to i riječi zavjeta izviđača. Sredili smo novce za jatnu zastavu. Sastanak je trajao oko sat vremena. Sve je prošlo u redu.

            8. XII. Dan grada. Prelazak i polaganje zavjeta jata “Dabar”. Stariji izviđači okupili su se u 7,50 s. pred prostorijama. Odred “Iovallios” je primio nagradu grada Valpova. U 10,30 sati svi smo pošli na svečanu misu u crkvu. Oko 12,30 s. počela je ceremonija prelaska i polaganje zavjeta. Sve je prošlo u redu, a sve je trajalo do 14,00 s.

            14. XII.1996. Jatni sastanak. Okupili smo se u 11 s. Na sastanku smo pravili različite božićne razglednice i čestitke. To smo radili s jatom  “Ljubičice”  predvodnice Ive Tivanovac. Sastanak je trajao oko 90 minuta tj. do pola jedan. Dogovorili smo se o idućem sastanku te smo se razišli.

            24. XII. 1996. Akcija Betlehemsko svjetlo. Okupili smo se pred odredskim prostorijama te se podijelili u ekipe. Te ekipe su raznosile Betlehemsko svjetlo po kućama.

            28. XII. 1996. Čajanka u osnovnoj školi. Čajanka je održana u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu s početkom u 16 sati. Iz jata  “Kune” bilo je 5 članova. Čajanka je trajala oko dva sata. Bilo je mnogo zabavnih igara te izviđački kviz. Sve je prošlo u redu.

I to su bile zadnje riječi koje je Dario upisao u svoj Dnevnik kao predvodnik...

 

U Darijevoj ostavštini sačuvale su se njegove druge izviđačke bilježnice. Tu su uredno vođeni dnevnici sa svih putovanja i izviđačkih akcija, tu je bilježnica sa tečaja za predvodnike, te ostali materijali koje je sakupljao na putovanjima.

 

S njime smo mnogo naučili

Poletarci o svome predvodniku Dariju

     

Nakon Darijeve smrti zamolili smo njegove poletarce iz jata “Kune” kojima je Dario bio predvodnik da nam napišu svoje uspomene i sjećanja na njega. Sve su to dječaci između jedanaest i dvanaest godina. Evo neke od njihovih izjava:

            Zoran Pepić: “Dario je bio dobar i skroman predvodnik. Od prvog dana kada sam došao u njegovo jato počeo se brinuti za mene. Vodio nas je na razne akcije. Zadnjih sastanaka išli smo igrati nogomet... Naučio nas je svašta: vezati čvorove, putne znakove, nositi zastavu.”

            Ivan Greganić: “Dario je bio dobar predvodnik. S njim smo mnogo naučili. Išli smo na mnoge akcije. Učili smo mnoge pjesme i igre. Išli smo na mnoge izlete koji su bili odlični. Na njima smo pjevali mnoge pjesme.”

Marko Markota: “Dario mi je bio najbolji predvodnik. Bio sam s njime na raznim akcijama, na moru na Murteru, potom u Engleskoj na Jamboree-u. Igrali smo igre, navijali, skakali... Kada bolje razmislim nije mi žao samo što je umro, nego mi je žao što su svi ti lijepi osjećaji i igre otišli.”