U Križarskoj katoličkoj organizaciji

Euharistijski pokret mladih

 

U Križarsku katoličku organizaciju, odnosno Euharistijski pokret mladih  Dario se uključio tek posljednjih mjeseci svoga života, tj. od jeseni 1996. Kako je postajao stariji tako je osjećao potrebu da bolje upozna katoličku vjeru i svoj život uskladi s onim načelima i idealima što mu ih je kršćanstvo pružalo. U tome smislu članstvo u Križarskoj katoličkoj organizaciji samo je nadopunjavalo njegovu angažiranost u izviđačima. Spoznaje koje je dobivao u Križarskoj organizaciji koristile su mu te je mogao biti još bolji izviđač i predvodnik mlađih izviđača. Njegovi kolege križari  pamte kako je bio pažljiv i ozbiljan na redovitim križarskim sastancima koji su se održavali subotom u vjeronaučnoj dvorani  valpovačke župne crkve.   

Križarska katolička organizacija osnovana je u Hrvatskoj još 1930.god. kao nastavak Orlovske katoličke organizacije koju je bila zabranila 1929. g. beogradska diktatura.  Euharistijski križari nastali su Francuskoj još 1917. g. i odatle su se proširili po cijelom svijetu. Preko dr. Ivana Merza pokret Euharistijskih križara došao je i u Hrvatsku i nastavio djelovati u hrvatskoj Križarskoj organizaciji. Cilj je Križarske organizacije katolički odgoj mladeži. Konkretnije taj cilj ima ove vidove: a) Pomoći svojim članovima da se izgrade u odrasle, potpune  i odgovorne katolike. b) Učiniti svoje članove svjedocima i apostolima Isusa Krista u sredini u kojoj žive. c) Osposobiti ih da pomažu svojoj župskoj zajednici u pastoralnim aktivnostima.

            Duhovni utemeljitelj Orlovske i potom Križarske katoličke organizacije u Hrvatskoj jest Sluga Božji Ivan Merz (1896.-1928.) za kojega se u Rimu vodi postupak za proglašenje blaženim i svetim. Geslo Križarske organizacije jest Žrtva-Euharistija-Apostolat koje je iz Francuske od euharistijskih križara donio Sluga Božji Ivan Merz. Sve dok je javno djelovala (tj. do 1945.g.) Križarska je organizacija bila najbrojnija katolička organizacija za mladež u Hrvatskoj kroz koju je prošlo preko sto tisuća hrvatske katoličke mladeži. Odgojila je brojne vrijedne i dobre katolike, te bila izvor mnogih duhovnih zvanja.  Dolaskom komunista na vlast organizacija je prestala javno djelovati, a mnogi njezini članovi bili su ili ubijeni ili pozatvarani. Od istaknutih mučenika križara spominjemo: Dr.Ivan Protulipac, suutemeljitelj i prvi predsjednik, ubijen u Trstu 1946., dr.Feliks Niedzielski (treći predsjednik) strijeljan u Banjoj Luci 1947., Marica Stanković, umrla od posljedica zatvora u Požegi gdje je provela pet godina itd. S dolaskom demokracije Križarska katolička organizacija obnovljena je u Hrvatskoj 1992. godine. Do 1997. već  postoji u 32 mjesta i broji preko tisuću članova u 80 društava.

Križarske su organizacije u svijetu po želji Pape Ivana XXIII. još 1962. g. promijenile ime u Euharistijski pokret mladih. Danas pod tim imenom djeluju u preko šezdeset zemalja. Dok pišemo ove retke u Hrvatskoj se također priprema usvajanje novog imena po papinoj želji, kako bi se što bolje povezali i uskladili s istim pokretom u drugim zemljama.

U Valpovu postoji duga tradicija Križarske organizacije. Većina valpovačkih mladića i djevojaka do 1945. bili su uključeni u Križarsku organizaciju. Mnogi su od njih još danas živi. Među prvim mjestima gdje je Križarska organizacija obnovljena u proljeće 1994. bilo je i Valpovo. Danas u Valpovu djeluje šest križarskih društava za razne uzraste s ukupno 80 članova. Osim svojih redovnih tjednih susreta na kojima imaju predavanja i  žive kršćansko zajedništvo i prijateljstvo, valpovački križari imaju razne aktivnosti: pomažu župniku i kapelanu u brizi i pohađanju starijih i bolesnih osoba u župi, rasparčavaju katolički tisak, aktivni su kod liturgijskih slavlja, sudjeluju na križarskim regionalnim i nacionalnim susretima, na duhovnim vježbama, te rimskim hodočašćima, organiziraju vlastita logorovanja, idu na hodočašća i dr.