HOME

Sadržaj knjige:

Predgovor     

     

Umrijeti na šesnaesti rođendan  

 

Bio sam u raju  

 

Vukovar - grad kojemu su slomili srce    

  

Mi opraštamo...  

 

Dario srednjoškolac  

      

Bio nam je uzor u ponašanju i učenju  

    

Voljeni Vukovar i u školskim zadaćama 

 

Turky nam je bio svjetlo koje nas je uvijek vodilo

 

U izviđačima-skautima

 

Tko su izviđači-sakuti

 

Među skautima u Engleskoj   

   

Memorijali u prirodi

 

Odbojka, informatika

      

Savjestan vjernik-katolik

 

U Križarskoj katoličkoj organizaciji  

      

Betlehemsko svjetlo 

           

Oproštaj  

        

Darijeva poruka