Hvala vam majko

Stihovi za mamu

ŽENA

Žena je lijepa ko najljepši cvijet
Žena je lijepa ko najljepša bajka
Ona je ukrasila čitavi svijet
Tek onda je najljepša kad postane majka.

Gledaj joj oko, kao sunce blista
Dok maleno čedo drži na rukama
Ljubav je njena kao zlato čista
Dok maleno čedo tiho šapće mama.

Žena je lijepa ko ptica u letu
Žena je lijepa ko sunčani dan
Ona je lijepa, najljepša na svijetu
Muškarcu svakom ostvareni san.

U borbi žena zna da sagori
Za svoja prava boriti se zna
S bolešću, smrću zna da se bori
U veličini svojoj kao sunce sja.

Žena zna bit šofer inženjer i ratar
Vješta domaćica što sve spravljat zna
Žena zna bit liječnik, profesor i zlatar
Za domaće gnijezdo sve od sebe dâ.

Žena je lijepa ko čarobni cvijet
Žena je lijepa ko iz snova, bajka
Ona je ukrasila čitavi svijet
Tek onda je najljepša kad postane majka.

MAJKA I DIJETE

Očajna majka na postelji sjedi
A djevojčica plava kose kao lan
Oči joj gore, a obrazi blijedi
Tko zna da li će dočekati dan.

Majka u potaji skriva suze
Srce joj uzburkano kuca i drhti
Djevojčicu blago za ruku uze
Htjela bi da bude jača od smrti.

Ne daj sudbino da nam uzmu dijete
Jer to je sve što tužna majka ima
Pokidaj mrežu koju smrt saplete
Ona mi je radost, proljeće i zima.

Dijete tiho šapće: »Ne daj me mama!«
Oni su došli da me k sebi vode, a
Ja bih htjela ostati sa vama
Evo tu u srcu nešto me probode.

Majka srce steže al' ne će da plaće
Otac iz prikrajka sve nijemo gledô
Ona djevojčicu prigrli još jače
O, smiluj se Bože ostavi nam čedo.

1989. godine

MAJCI

Ljubiste me majko kao dijete malo
Vaša nježna briga po svud me prati
Vaše meko srce za ljubav je znalo
Ljubiste me žarko kao prava mati.

Kao svaka mati što ljubi čedo svoje
Ljubiste me nježno srcem prave majke
Šaptaste mi često milo, zlato moje
Šaptaste mi često mnoge riječi žarke.

Ljubiste me dalje bolno, sjetno, blago
Jer sam odveć rano mlada oslijepila
I dalje sam bila vaše dijete drago
Tad sam jošte tako mlađan cvijetak bila.

Prolivaste za mnom mnoge gorke suze
Što me sudba zavi u vječitu tamu
Proklinjaste sudbu što vam dijete uze
Al' me nikad majko ne puštaste samu.

Hvala vam majko, od srca vam hvala
Moja je zahvalnosti ljubav duboka
Ja bih za vas majko i svoj život dala
I premda mi sudba uze oba oka.